Mystery School, Bled, Slovenia, May 23-26, 2013
Item Description Price Qty
ADD TO CART

Special Musical Guest:  Enjoy the music of Yoham - Gerhard, Einat and Amir!

*SLOVENIAN TRANSLATION - SLOVENSKI PREVOD SPODAJ
*HUNGARIAN TRANSLATION BELOW - MAGYAR FORDÍTÁS AZ ALÁBBI
*RUSSIAN TRANSLATION BELOW - РУССКИЙ ПЕРЕВОД НИЖЕ

The ancient Mystery Schools have been brought into the New Energy era by Adamus Saint-Germain, ascended master and founder of many mystic groups from the 11th through 18th centuries.

In this four day gathering Adamus will personally teach tools for self-healing, integrating the divine energies into the human condition, allowing deep changes within the DNA, alchemy and energy transmutation. He will discuss the illusion of light and dark, and how the turn chaos into beneficial energy. Adamus shares information related to the original mystery schools as well. Previous Mystery Schools have been held in Romania, United States, Ecuador, Canada, Germany, Australia, Norway and Austria. Over 80% of the students have given the school a “Life Changing” rating - the highest rating available.

Please join us in beautiful Bled, Slovenia!

With its iconic fairy-tale church steeple perched atop the tiny rock island at the middle of Lake Bled, Bled is a sight that stays in your memory.

Before the church was built, there was a temple consecrated to Ziva, the Slavic goddess of love and fertility. One can get to the island on a traditional flat-bottomed wooden boat.  The island on Lake Bled has 99 steps. A local tradition at weddings is for the husband to carry his new bride up these steps, during which the bride must remain silent.

DATE/TIME:
Thursday, May 23, 2013
1:30PM - 5:30PM (1330h - 1730h)
   Registration noon
 
Friday, May 24, 2013: 
9AM - 1PM (9h – 13h)
afternoon activities or free time to explore  

Saturday, May 25: 
9AM - 1PM (9h – 13h)
afternoon activities or free time to explore   

Sunday, May 26:
9:30AM - 1PM (930h – 13h)
afternoon activities or free time to explore 

LOCATION AND LODGING:

Best Western Premier Hotel Lovec Bled
Ljubljanska Cesta 6
SI-4260 Bled, Slovenija
http://www.lovechotel.com/index_en.php

The Best Western Premier Hotel Lovec is set in the beautiful surroundings of Slovenia’s blue jewel, Lake Bled. As one of Bled´s most established hotels, Hotel Lovec has been at the centre of a tradition for providing quality hospitality and accommodation for over 100 years, serving as a perfect starting point for various excursions, sports activities and visits to nearby sights.  

Hotel Reception
Tel.: +386 (0) 4 6204 100 

Fax: +386 (0) 4 5768 625 

E-mail: [email protected]

Please return this Hotel Reservation form when booking your room to receive the Crimson Circle discount.
Room Reservation Form - Hotel Lovec

The guest room price for Crimson Circle attendees is 91 € for one room and 116 € for double room.
We have a pre reservation for 30 rooms. Please book you room, because it is on first come, first served basis.
Prices include the following:
- Accommodation with buffet breakfast
- Use of the hotel spa and fitness
- Bathrobe
- Internet access in the room
- Parking front of the hotel
- Tourist tax
- VAT

The Hotel also offers for an additional fee:
use Infra, Finnish saunas, massage and squash court with professional trainer.

Alternative Lodging recommendation:
The Hotel Kompas is next to the Hotel Lovec.  The same prices are honored at this sister hotel.
http://www.kompashotel.com/

COST:
$595 usd
$695 after April 24, 2013

Translation:
$85 usd
includes translation headset

Size limited to 80 attendees

Transportation:
Airplane : International Ljubljana Jože Pučnik Airport, Brnik, is 36km away
Automobiles : Bled is situated in the northwestern part of Slovenia, 47km from the nearest Austrian and Italian borders. It can be accessed year round from the regional road Karavanke Tunnel–Ljubljana, exit Lesce.
Railway : The Lesce–Bled Railway Station, on the Oste railway line (Munich–Salzburg–Villach–Ljubljana–Belgrade–Istanbul–Athens), is only 4km from Bled. The other railway station, Bled–Jezero, is on the railway line Villach–Jesenice–Nova Gorica.
Bus : There are regular buses running from Bled to local destinations and all major Slovenian centres.

LOCAL HOST:
For more information please contact:
Alfred Halasz:  [email protected]

 CANCELLATION POLICY:
*25% cancellation fee
*50% cancellation fees if with in 72 hour window

Questions – please contact Suzy Schemel at [email protected] or 1-303-642-0864 (Colorado USA)

**************************************************************************************
SLOVENIAN TRANSLATION - SLOVENSKI PREVOD
Adamus Saint-Germainova

Šola  Mysterijev 

Bled, Slovenija
2
3 – 26 maj 2013

Geoffrey in Linda Hoppe vam predstavljata Adamusa Saint Germaina s kanaliziranjem v živo

Posebni glasbeni gostje: Uživajte v čudoviti glasbi skupine Yoham - Gerhard, Einat in Amir!

Adamus Saint-Germain, vnebovzeti mojster in ustanovitelj mnogih mističnih skupin iz 11.-18. stoletja, je v dobo nove energije pripeljal starodavne šole misterijev.

V štirih dneh druženja bo Adamus podajal orodja za samozdravljenje, integriranje božanske energije v človeško stanje, ki omogoča globoke spremembe  DNK-ja, alkemije in pretvorbe energije. Govoril bo o iluziji svetlobe in teme in kako kaos spremeniti v koristno energijo. Adamus bo z nami delil tudi informacije in skrivnosti prvotnih šol misterijev. Šole misterijev so do sedaj potekale v Romuniji, ZDA, Ekvadorju, Kanadi, Nemčiji, Avstraliji, Norveški in Avstriji. Več kot 80% študentov je po končanem izobraževanju povedalo, da jim je šola spremenila življenje - ocenili so jo z najvišjo možno oceno.

Prisrčno ste vabljeni na Bled!

S svojo znamenito pravljično cerkvico na otoku, vam bo Bled ostal v prelepem spominu.
Preden je bila zgrajena cerkev, je bil tempelj posvečen Živi - slovanski boginji ljubezni in plodnosti. Otoček sredi jezera je edini naravni jezerski otok v Sloveniji. Do otočka lahko pridete s posebnim čolnom, značino blejsko pletno. Do cerkve vodi 99 stopnic. Po slovenski tradiciji naj bi ženin nesel nevesto po stopnicah, medtem pa naj bi bila nevesta čisto tiho.

DATUM/ČAS
Četrtek, 23. maj, 2013: 13.30h - 17.30h
dopoldanska registracija

Petek, 24. maj, 2013: 9h - 13h
popoldanski dejavnosti ali prosti čas za raziskovanje

Sobota, 25. maj, 2013: 9h - 13h
popoldanske aktivnosti ali prosti čas za raziskovanje

Nedelja, 26. maj 2013: 9.30h - 13h
popoldanske dejavnosti ali prosti čas za raziskovanje

LOKACIJA IN NASTANITEV

Best Western Premier Hotel Bled Bled
Ljubljanska 6
SI-4260 Bled, Slovenija
http://www.lovechotel.com/index_en.php

Best Western Premier Hotel Lovec stoji v centru Bleda, le nekaj korakov od obale blejskega jezera in osrednjega parka. Iz hotela se odpira čudovit pogled na jezero, na bližnje Julijske Alpe in Karavanke. Hotel je odlično izhodišče za različne izlete, športne aktivnosti in obisk okoliških zanimivosti.

Recepcija hotela

Tel.: +386 (0) 4 6204 100
Fax: +386 (0) 4 5768 625
E-mail: [email protected]

Cena za sobo za udeležence Crimson Circle-a je 91 eur za eno-posteljno sobo in 116 eur za dvoposteljno.
Imamo predhodno rezervacijo za 30 sob. Rezervirajte svojo sobo čim prej, saj tisti, ki prvi pride, prvi melje.

VAŽNO!
Ob rezervaciji obvezno navedite, da prihajate na Crimson Circle dogodek!

Cena vključuje:
- nočitev z zajtrkom
- uporaba hotelskega spa-ja in fitnesa
- kopalni plašč
- dostop do interneta v sobi
- parkirišče pred hotelom
- turistična taksa
- ddv

Ob doplačilu hotel ponuja tudi:
uporabo infra in finske savne, masaže in squash s profesionalnim trenerjem.

CENA
595 $
695 $ po 24. aprilu 2013

PREVOD
85 $
vključuje slušalke

KAPACITETA
omejeno na 80 udeležencev

DOSTOP

letalom: Mednarodno letališče Jožeta Pučnika, oddaljeno 36 km

avtomobilom: Bled leži na severozahodnem delu Slovenije, 47km od najbližje avstrijske in italijanske meje. Dostop je mogoč po regionalni cesti Ljubljana-predor Karavanke, izhod Lesce.

vlakom: železniška postaja Lesce-Bled, na železniški progi Oste (München-Salzburg-Beljak-Ljubljana-Beograd-Istanbul-Atene), le 4 km od Bleda. Druga železniška postaja, Bled-Jezero, je na železniški progi Beljak-Jesenice-Nova Gorica.

avtobusom: redni avtobusni prevozi, ki potekajo od Bleda do lokalnih destinacij in vse slovenske centre.

LOKALNI GOSTITELJ

Za več informacij se obrnite na:
Alfred Halász
mail: [email protected]

ODPOVEDNI ROK:

* 25% odpovedna taxa
* 50% odpovedna taxa, če je manj kot 72 ur pred dogodkom.

Za vsa morebitna vprašanja je na voljo Suzy Schemel: [email protected] na 1-303-642-0864 (Colorado ZDA)

*******************************************************************************************
HUNGARIAN TRANSLATION - MAGYAR FORDÍTÁS
Adamus Saint-Germain
Új Energiás Misztérium Iskola
Bled, Szlovénia
2013. május 23-26.

Geoffrey Hoppe és Linda Benyo előadásában, Adamus Saint Germain élő csatornázásaival

Különleges Zenész Vendégek: Élvezze Yoham - Gerhard, Einat és Amir zenéjét!

Az ősi Misztérium Iskolák behozatala az Új Energia korszakába Adamus Saint-Germain, felemelkedett mester által, aki több misztikus csoport alapítója volt a 11.-től a 18. századig.

Ezen a négy napos összejövetelen Adamus személyesen fog öngyógyító eszközöket megtanítani, beintegrálva az isteni energiákat, az emberi kondíciók közé, amely lehetővé teszi a DNS mélyreható változásait, az alkímiát és az energia transzmutációt. Beszélni fog a sötét és világos az illúziójáról, és arról, hogy hogyan a fordíthatjuk a káoszt jótékony energiává. Adamus természetesen információkat oszt majd meg az eredeti misztérium iskolákkal kapcsolatban is. Korábbi Misztérium Iskolák Romániában, az Egyesült Államokban, Ecuadorban, Brazíliában, Kanadában, Németországban, Ausztráliában, Norvégiában és Ausztriában kerültek megrendezésre. A diákok több mint 80%-a szerint az iskola a "Élet-Megváltoztató" minősítést kapott - a legmagasabb minősítést, ami rendelkezésre áll.

Kérjük, csatlakozzon hozzánk, a gyönyörű Bled-en, Szlovéniában!

A Bledi-tó közepén, a kis szikla sziget tetején ülő ikonikus, mese-szerű templomtoronnyal, Bled egy maradandó látvány marad az emlékezetében.

Mielőtt a templomot megépítették, egy a Ziva-nak, a szláv szerelem és a termékenység istennőjének szentelt templom állt ott. A szigetre el lehet jutni a hagyományos lapos aljú, fából készült hajón. A sziget a Bledi-tavon 99 lépés. A helyi esküvői hagyomány, hogy a férj felkészíti új menyasszonyát ezekkel a lépésekkel, amelynek során a menyasszonynak csendben kell maradnia.

DÁTUM /IDŐPONT:
Csütörtök, 2013. május 23.
13:30 – 17:30
   Regisztráció déltől
 
Péntek, 2013. május 24.
9:00 – 13:00
szabad délutáni tevékenység

Szombat, 2013. május 25:
09:00-13:00
szabad délutáni tevékenység

Vasárnap, 2013. május 26:
9:30-13:00
szabad délutáni tevékenység

HELYSZÍN ÉS SZÁLLÁS:
Best Western Premier Hotel Lovec Bled
Ljubljanska Cesta 6
SI-4260 Bled, Slovenija
http://www.lovechotel.com/index_en.php

A Hotel Best Western Premier Lovec épülete Szlovénia kék ékszerének, a Bled-i tónak gyönyörű környezetben helyezkedik el.  Mint Bled egyik legismertebb szállodája, a Hotel Lovecnek több mint 100 éve a hagyomány, minőségi vendéglátás és szálláshelynyújtás áll a központi helyen, tökéletes kiindulópontként szolgálva különböző kirándulásokhoz, sportoláshoz és a közeli látnivalók felkereséséhez.

Hotel Recepció
Tel.:  +386 (0) 4 6204 100
Fax: +386 (0) 4 5768 625
E-mail: [email protected]

Kérjük, küldje vissza a „Hotel Reservation” űrlapot ahhoz, hogy a szobafoglalás során, megkapja a Crimson Circle kedvezményt.
Szoba Foglalási Űrlap - Room Reservation Form - Hotel Lovec

A hotelszoba ára a Crimson Circle résztvevői számára:
Egyágyas szoba: 91 €
Kétágyas szoba: 116 €.
30 szobányi előre lefoglalt hellyel rendelkezünk. Kérem, úgy foglalja szobáját, hogy érkezési sorrend alapján elérhető.
Az árak tartalmazzák a következőket:
- Szállás büféreggelivel
- A szálloda wellness-és fitnesz részlegének használata
- Fürdőköpeny
- Internet hozzáférés a szobában
- Parkolás a szálloda előtt
- Idegenforgalmi adó
- ÁFA

Felár ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
Infraszauna használat, Finn szaunák, masszázs és squash pálya trénerrel.

ÁR:
$ 595 USD
$ 695 USD 2013. április 24-e után

FORDÍTÁS:
$ 85 USD (szlovén)
magában foglalja a fordításhoz szükséges headsetet.
Egyéb nyelv ügyében kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi szervezővel, Halász Alfreddal [email protected] .

Létszám: 80 résztvevőre limitált!

KÖZLEKEDÉS:
Repülővel: Jože Pučnik Ljubljana-i Nemzetközi Repülőtér, Brniktől 36km-re található.
Autóval: Bled Szlovénia Észak-Nyugati részén található az osztrák és az olasz határtól 47km-re. Egész évben megközelíthető a regionális autóútról Karavanke alagút-Ljubljana, Lesce kijárat.
Vonattal: A Lesce-Bled vasútállomás, az Oste vasútvonalon (München-Salzburg-Villach-Ljubljana-Belgrád-Isztambul-Athén) található, mindössze 4 km-re Bledtől. A másik vasútállomás Bled-Jezero, pedig a Villach-Jesenice-Nova Gorica vasútvonalon található.
Busszal: Vannak rendszeres autóbusz járatok Bled és a helyi célállomások irányába és az összes jelentősebb szlovén településre.

HELYI SZERVEZŐ:
További információért vegye fel a kapcsolatot:
Halasz Alfreddal: [email protected]

 LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
* 25% lemondási díj
* 50% lemondási díj, ha 72 órával a rendezvény lőtt


Általános kérdésekkel kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot (angolul) Suzy-val a [email protected] email címen, vagy a 1-303-642-0864 (Colorado, USA) telefonszámon.

*****************************************************************************************

RUSSIAN TRANSLATION - РУССКИЙ ПЕРЕВОД

ШКОЛА МИСТЕРИЙ, БЛЕД, словения,
23-26 мая 2013 года
Школа Мистерий Новых Энергий 
Адамуса

Сен-Жермена
Блед, Словения
23 – 26 мая 2013 года

Семинар проводится Джеффри и Линдой Хоппе
На семинаре будут представлены живые ченнелинги от Адамуса Сен-Жермена

Приглашенные музыканты: Получите удовольствие от музыкм Йохама – Джехарда, Ейната и Амира!

Учения древних школ Мистерий были привнесены в эру Новых Энергий Адамусом Сен-Жерменом, вознесенным мастером и основателем многих мистических групп в 11-18 вв.
На этом 4-х дневном семинаре Адамус лично будет обучать способам самоисцеления, интеграции Божественных энергий в человеческое состояние, а также тому, как позволить произойти глубоким изменениям на уровне ДНК, алхимическим и энергетическим преобразованиям. Он будет говорить об иллюзии понятий Свет и Тьма и о том, как преобразовать энергии хаоса в полезную энергию. Адамус также поделится с вами информацией об исконных школах мистерий. Занятия школы Мистерий уже проводились в Румынии, США, Эквадоре, Канаде, Германии, Австралии, Норвегии и Австрии. Более 80% учеников оценили деятельность школы как «изменяющую жизнь», а это – самая высокая оценка. Присоединяйтесь к нам в прекрасном городе Блед, Словения!Блед и сказочный шпиль часовни, возвышающейся на маленьком скалистом островке посреди озера, навсегда останутся в вашей памяти.

До постройки часовни на этом месте находился храм, посвященный Зиве, славянской богине любви и плодородия. Добраться до острова можно на традиционной деревянной лодке с плоским дном. Лестница, ведущая на островок, имеет 99 каменных ступеней. Согласно местной традиции, жених должен пронести невесту на руках через все 99 ступеней, а ей в это время необходимо хранить молчание.

Дата/Время: 

Четверг, 23 мая 2013 г.

13:30 - 17:30

Регистрация в 12:00

Пятница, 24 мая 2013 г.

9:00 – 13:00
Свободное время или мероприятия днемСуббота, 25 мая 2013 г. 

9:00 – 13:00 
Свободное время или мероприятия днемВоскресенье. 26 мая 2013 г.

9:30 – 13:00
свободное время или мероприятия днемМесто проведения и размещение:
Отель «Best Western Premier Lovec»,
Блед
Ljubljanska Cesta 6
SI-4260
Блед, Словения
http://www.lovechotel.com/index_en.phpОтель «Best Western Premier Hotel Lovec» расположен в красивом районе у озера Блед, которое считается голубой жемчужиной Словении. Являясь одним из самых известных отелей Бледа, вот уже более 100 лет отель Lovec традиционно славится своим гостеприимством, обслуживанием и удобствами. Он является прекрасной отправной точкой для разных экскурсий, спортивных мероприятий и посещения близлежащих достопримечательностей.
Ресепшен отеля
Тел.: +386 (0) 4 6204 100 

Факс: +386 (0) 4 5768 625 Электронная почта: [email protected]
Для получения скидки члена Алого Круга, при бронировании номера в отеле, пожалуйста, заполните форму бронирования отеля (см. ссылку).
Room Reservation Form - Hotel LovecДля членов Алого Круга стоимость проживания в одноместном номере - 91 € и 116 € при двухместном размещении.

мы предварительно забронировали 30 номеров в этом отеле. Пожалуйста, заранее позаботьтесь о бронировании номера для себя, поскольку номера расходятся в порядке живой очереди или по принципу «первого первым и обслуживают».
В стоимость гостиничного проживания входит:
- размещение в гостинице и завтрак «шведский стол»
- посещение спа-центра отеля и тренажерного зала
- халат
- доступ в Интернет в номерах
- парковка перед отелем
- туристический налог
- НДС

За дополнительную плату Вы можете:
посетить финскую баню и инфра сауну, сделать массаж, сыграть в сквош на корте с тренером-профессионалом.Стоимость участия: 
$595 
$695 – при оплате после 24 апреля 2013 г.
Число участников ограничено  - 80 чел.Информация о проезде:
На самолете : Международный аэропорт Любляна Йозеф Пучик (Ljubljana Jože Pučnik) в Брнике находится в 36 км от отеля

На машине :Город Блед расположен в северо-западной части Словении в 47 км от границы с Австрией и Италией. До него можно без труда добраться в любое время года по автомагистрали Karavanke Tunnel–Ljubljana, съезд на Lesce.
На поезде: Станция Lesce–Bled (направление Oste: Мюнхен – Зальцбург – Филлах – Любляна – Белград – Стамбул – Афины) по находится всего в 4 км от города Блед. Станция Bled–Jezero находится на маршруте Villach–Jesenice–Nova Gorica.
На автобусе : Регулярные автобусные рейсы соединяют Блед с местными направлениями и всем крупными центрами Словении. Местный организатор
если вам необходима дополнительная информация, свяжитесь с:

Альфредом Халаз: [email protected]Аннулирование участия:
плата за аннулирование -25% от стоимости участия
плата за аннулирование участия за 72 часа до мероприятия -50%

По всем вопросам пишите Сьюзи Шемел [email protected] или звоните тел. 1-303-642-0864 (штат Колорадо, США)
Registration
Translation headset
please add to registration if you wish translation
Email Address
Password
Sign In
I have forgotten my password.
Click Here to Recover It
Or perhaps you would like to
Create An Account
Change Currency
Change Language
PRODUCTS
Product Guide
Books
Classics
Conferences
DreamWalker Series
Intensives
Merabhs
Music
Personal Study Courses
Special Items
Special Topics
 
Advanced Studies
Workshops
Teacher Trainings
 
ABOUT US YOUR ACCOUNT FAQs
Customer Service Edit Login Return Policy
Contact Us Edit Account Shipping Info
About Crimson Circle Information Privacy Policy
Crimson Circle Home Your Wishlist Security Policy
Product Guide Forgot Password Audio Help
Make a Donation
Angels Program