Adamus DreamWalker Life School: Bucharest, Romania - June 26-28, 2018

More Views

Bucharest, Romania
June 26-28, 2018
Presented by certified teachers Carmen Rivalet and Mirela Ghenea

Item
Description
Price
Qty
  • $150.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

Școala  DREAMWALKER PENTRU VIAȚĂ, a lui Adamus,
Prezentată de instructori certificați  Carmen RIVALET și Mirela GHENEA
   
Data: 26-28 Iunie, 2018
Locația: București, Romania

În această a patra parte din Seria sa DreamWalker, Adamus Saint-Germain intră profund în provocările și bucuriile iluminării întrupate. Ca o urmare logică a Școlilor DreamWalker pentru Moarte, Naștere și Ascensiune, Adamus invită studenții să facă un salt în propria lor realizare a Eu Sunt-ului interior.  De-a lungul istoriei au existat relativ puțini oameni care și-au realizat iluminarea. Dar acum, în această perioadă dinamică de pe Pământ, este prima dată când un întreg grup de oameni a ales să pășească în măiestria lor. În DreamWalker pentru Viață Adamus se referă la unele din problemele care ies la iveală în această experiență foarte personală.

Subiectele acoperite includ motivul pentru care ați așteptat până acum pentru realizarea voastră, povestea proprie a lui Adamus despre realizare, Noul Pământ, flacăra de cristal a transfigurării, povestea transfigurării lui Yeshua, multidimensionalitatea și creația, viața pe Pământ, noul vostru corp și noua voastră minte, a trăi în grație, și cu mult mai mult. Adamus vorbește despre limitarea de a fi om pe Pământ, și cum se poate trece dincolo de aceasta.

Pe lângă învățăturile sale inspirate, Adamus conduce de asemenea un număr de merabh-uri, călătorii și experiențe, pe tot parcursul experienței DreamWalker pentru Viață și oferă o degustare profundă a Permiterii Cuantice, celor care sunt gata să o aleagă.

DreamWalker pentru Viață este o Școală pentru cei care sunt gata să avanseze în ascensiunea întrupată și să celebreze cu adevărat viața aici pe Pământ. Asistat de energiile a 44 de Maeștri Ascensionați, de muzica inspirată a lui Yoham (Gerhard Fankhauser, Einat Gilboa, Amir Yakobi) și de Linda Hoppe, Adamus - transmis prin channel de Geoffrey Hoppe – oferă această ultimă experiență de DreamWalk pentru oricine care se simte pregătit să se unească cu propria sa natură divină. Nu este cerută participarea la o Școală DreamWalk anterioară (pentru Moarte, Naștere sau Ascensiune), pentru a participa la DreamWalker pentru Viață.

Limba: Înregistrările video sunt în limba engleză; subtitrarea este în limba română; discuțiile sunt în limba română.

Data: 26, 27, 28 Iunie, 2018
 
Program:
Marți,      26 Iunie, 2018: 13:45  - 14:00  – Înregistrarea Participanților
Marți,      26 Iunie, 2018: 14:00  - 17:00
Miercuri, 27 Iunie, 2018: 10:00  - 17:00
Joi,         28 Iunie, 2018: 10:00  - 16:00

Locația:  București, Romania - adresa urmează să fie anunțată ulterior

Cazare: Urmează să fie anunțate ulterior eventuale posibilități de cazare

Numar de participanți: maximum 7 participanți

Cost:  500 USD
(prețul nu include cazarea, masa și transportul participanților)

Vă rugăm să notați: Dacă ați participat déjà la această școală și doriți să o repetați, vă rugăm să contactați instructorii înainte de a vă înregistra, pentru a obține un link pentru absolvenți și a vă putea înregistra la jumătate de preț.

Politica CCEC privind taxa de renunțare:
*Taxa de renunțare, cu 72 de ore înainte de eveniment, este de 25% (taxa de renunțare nu se aplică dacă acceptați un certificat cadou)
*Taxa de renunțare, în mai puțin de 72 de ore înainte de eveniment, este de 50% (taxa este de 25% dacă optați pentru forma de certificat cadou)
*(Certificatul cadou înseamnă că puteți folosi valoarea sa pentru plăți ale altor achiziții de produse de la Crimson Circle)

Pentru mai multe detalii și înscrieri vă rugăm să contactați:
Carmen Rivalet                             sau                       Mirela Ghenea
Instructor Certificat                                                    Instructor Certificat
Mobil: +(40) 722/335214                                           Mobil: +(40)766/292891
Email: [email protected],                            Email: [email protected]
           [email protected]                        


Adamus’ DreamWalker Life School
Presented by certified teachers Carmen RIVALET ȘI Mirela GHENEA

Date: June 26-28, 2018
Location:  Bucharest, Romania

In this fourth and final installment in his DreamWalker Series, Adamus Saint-Germain goes deep into the challenges and joys of embodied enlightenment. As a logical follow-up to DreamWalker Death, Birth and Ascension, Adamus invites the students to make the leap into their own realization of the I Am within. Throughout history there have been relatively few humans who have realized their enlightenment. But now, in this dynamic period on Earth, it is the first time an entire group of humans have chosen to step their mastery. In DreamWalker Life Adamus addresses some of the issues that come up through this very personal experience.

Topics covered include why you’ve waited until now for your realization, Adamus’ own story of realization, the New Earth, the crystal flame of transfiguration, Yeshua’s transfiguration story, multidimensionality and creation, life on Earth, your new body and mind, living in grace, and much, much more. Adamus talks about the limitations of being human on Earth, and how to go beyond them.

Along with his inspired teachings, Adamus also guides a number of merabhs, journeys and experiences throughout the DreamWalker Life experience, and offers a profound taste of Quantum Allowing to those who are ready to choose it.

DreamWalker Life is a School for those who are ready to move into embodied ascension and truly celebrate life here on Earth. Assisted by the energies of 44 Ascended Masters, the inspired music of Yoham (Gerhard Fankhauser, EinatGilboa, Amir Yakobi) and Linda Hoppe, Adamus – channeled by Geoffrey Hoppe – offers this ultimate DreamWalker experience for anyone who feels ready to join with their own divine nature. Attendance at a prior DreamWalker School (Death, Birth or Ascension) is not required to attend DreamWalker Life.

Language:  Video recordings are in English; subtitles in Romanian; discussion in Romanian.

(Recommendation: We recommend that you do not schedule any other activities during the course of the workshop and gift yourself these three days to just be with yourself as you experience the energies of the class.)

Dates: June 26-28, 2018

Program:    
Tuesday,      June 26, 2018:   1:45 PM -  2:00 PM Participant’s Registration
Tuesday,      June 26, 2018:   2:00 PM -  5:00 PM
Wednesday, June 27, 2018: 10:00 AM -  5:00 PM
Thursday,     June 28, 2018: 10:00 AM -  4:00 PM

Location:  Bucharest, Romania - the address will be announced later

Lodging: Will be announced, for people outside Bucharest or the place of event

Enrolment: maximum 7 participants
 
Cost:  USD 500
(lodging, meals and transportation not included)
All Graduates of this School can come again for half price

50% Graduate Discount:
Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please contact the teacher(s) before registering to obtain a graduate link and register for half price.

CCEC Cancellation policy:
25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived, if gift certificate taken)
50% cancellation fee, if within 72 hour window (25% if taken in gift certificate form)

For more information and Registration, please contact:
Carmen Rivalet                                    or                 Mirela Ghenea
Certified Teacher                                                      Certified Teacher
Mobil: + (40) 722/335214                                          Mobil: + (40) 766/292891
Email: [email protected]                            Email: [email protected]  
           [email protected]



Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Adamus DreamWalker Life School: Bucharest, Romania - June 26-28, 2018

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product