Aspectology School: Svelvik/Drammen near Oslo, Norway - January 17-19, 2020

More Views

Svelvik/Drammen, nearby Oslo, Norway
January 17-19, 2020
Presented by certified teachers Eva Storrusten and Evy F. Heggelund
Language: Norwegian

Item
Description
Price
Qty
  • $590.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

New Energy Aspectology™
Presented by certified teachers Eva Storrusten and Evy F. Heggelund

Date: January 17-19, 2020
Location:  Svelvik/Drammen, nearby Oslo, Norway

In this intense three-day course,Tobias and Adamus Saint-Germain offer in-depth presentations and experiences in dealing with ‘aspects.’ Many aspects are healthy and balanced expressions of the Self, created for a specific task or purpose. However, aspects can also become fragmented or wounded, and then impact our lives in difficult ways. Understanding aspects, whether they are from this lifetime or the past, can help you discover how you create parts of yourself to handle life situations. Participants in this course learn how to create the “safe space” in their lives that invites every part of self back home – without processing, counseling, drugs or lengthy, expensive therapies.
   
This workshop gives very practical solutions and tools, and is appropriate for anyone who is (1) looking for true solutions [freedom] beyond what can be found in typical therapy and counseling; (2) seeking to be a conscious creator in their own life; (3) a professional facilitator, therapist, counselor, psychologist, etc. More information about Aspectology can be found here.

The workshop experience includes eleven video sessions with Tobias and Adamus Saint-Germain, channeled through Geoffrey Hoppe, as well as instructor-led breathing and group discussions.

Recommendation:
It is strongly recommended that you attend Sexual Energies School (SES) before you take the Aspectology School. The energy management skills that you will learn in the SES will help you to not become overwhelmed as your aspects make their presence felt during and after the Aspectology School. More info about SES can be found here.

NOTE:
Those who are taking mood altering, psychotropic, or psychotherapeutic medications are not eligible to participate in the Aspectology School.

Language: Videos in English; subtitles in Norwegian; discussion in Norwegian.

Dates:
Friday 17th -Sunday 19th January, 2020

Times:    
Friday, 17th.: Registration from 9:30 AM - 10:00 AM
Friday, 17th.:  10:00 AM - 5:00 PM
Saturday, 18th.: 10:00 AM - 5:00 PM
Sunday, 19th. 10:00 AM - 5:00 PM

Location:
Exact locaiton to be announced.

Lodging:
Contact teacher for lodging recommendations.

Cost:  USD 590
Lodging and transportation not included.

NOTE:  For those of you have already taken this class and are repeating it, please, contact teacher before registering to obtain a graduate link and to register for half price.

CCEC Cancellation policy:
*25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived if store credit taken)
*50% cancellation fee if within 72 hour window (25% if store credit taken)

For more information, please contact:
Eva Storrusten
New Energy Teacher
Phone  +47 948 94 953
Email: [email protected]

Evy Finjord Heggelund
New Energy Teacher
Phone  + 47 952 64 976
Email: [email protected]
Ny Energi Aspektologi™  (oppdatert versjon)
Presentert av sertifiserte lærere  Eva Storrusten og Evy F. Heggelund

Dato: 17.-19. Januar 2020
Sted:  Svelvik/Drammen, Norge

I denne intense 3-dagers workshopen, presenterer Tobias og Adamus Saint-Germain dybdepresentasjoner og erfaringer i å forholde seg til det vi kaller aspekter. Mange aspekter er sunne og balanserte uttrykk for deg selv, skapt for spesifikke oppgaver eller hensikter. Men aspekter kan også bli fragmenterte eller sårede, og påvirker da livene våre på utfordrende vis. Det å forstå aspekter, enten de stammer fra dette livet eller tidligere, kan hjelpe deg til å forstå hvordan du skaper deler av deg selv for å håndtere livssituasjoner. Deltakerne på denne skolen lærer hvordan skape sitt eget “trygge rom” i livet sitt og derved kunne invitere hver del av seg selv hjem – uten å prosessere, veilede, analysere, bruke medikamenter eller kostbare terapier.
   
Workshopen gir svært praktiske løsninger og verktøy, og den er relevant for alle som (1) søker sanne løsninger (frihet), utover hva som finner sted i typisk terapi eller rådgivning; (2) ønsker å bli en bevisst skaper av sitt eget liv; (3) profesjonelle veiledere, terapeuter, rådgivere, psykologer etc. som er åpne for å ta imot andre perspektiver. Mer informasjon om Aspektologi finner du her.

Workshopen innbefatter 11 videosekvenser med Tobias and Adamus Saint-Germain, kanalisert gjennom Geoffrey Hoppe, støttet av lærer-ledet dyp integrerende pust og gruppedelinger.

Anbefaling:
Det anbefales sterkt at du gjennomfører den Seksuelle Energi Skolen (SES) før du tar Aspektologi Skolen. Det du lærer om å håndtere og balansere din egen energi i SES Skolen vil hjelpe deg til å ikke bli overveldet eller slått ut når aspektene dine gjør seg gjeldende og beginner å påvirke følelsene dine under Aspektologi Skolen. Mer om SES (også oppdatert versjon) finner du her.

PS: De som bruker antidepressiva eller andre stemningsendrende, bedøvende eller sentralstimulerende medikamenter frarådes å delta på Aspektologi Skolen.

Språk: Videoene presenteres på engelsk med norske undertekster. All deling foregår på norsk.  

Datoer: 17.-19. Januar 2020

Tider:    
Fredag, 17: Registrering fra kl 9:30 - 10:00.
Fredag, 17: kl 10:00 – 17:00  
Lørdag, 18.: kl 10:00 – 17:00
Søndag, 19: kl 10:00 – ca. 1700 (senest)

Sted:
Adresse på kurslokale i Svelvik eller Drammen sentrum vil bli gitt senere.

Overnatting:
Ikke tilrettelagt/inkludert.  Kontakt lærer for anbefalinger

Pris:  USD 590
Overnatting og transport er ikke inkludert.

Vennligst bemerk: Dersom du tidligere har tatt denne skolen og nå ønsker å repetere den, ber vi deg kontakte en av lærerne før registrering slik at du kan motta en egen påmeldingslink og registrere deg for halv pris.

CCEC kansellerings-politikk:
*25% avmeldingsgebyr ved skriftlig avmelding 72 timer før skolen starter
*50% avmeldingsgebyr ved skriftlig avmelding ved kortere enn 72 timer før kursstart.
PS. Det gjelder andre regler ved bruk av internkreditt.
Vi gjør oppmerksom på at det ofte vil oppstå mentale eller praktiske hindringer i forkant av denne skolen, dette har med energiene vi jobber med å gjøre.  Vi anbefaler at du holder fast ved ditt valg om å delta, tross eventuelle ubalanser i forkant (en del av skolens karakter).

Frist for påmelding via  www.CrimsonCircle.com er 15.09.2019  (evnt. kontakt lærere)

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte:
Eva Storrusten
Ny Energi Lærer
Mobil  +47 948 94 953
Email: [email protected]

Evy Finjord Heggelund
Ny Energi Lærer
Mobil  + 47 952 64 976
Email: [email protected]


Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Aspectology School: Svelvik/Drammen near Oslo, Norway - January 17-19, 2020

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product