DreamWalker Death Transition School: Brasov, Romania - February 19-21, 2019

More Views

Brasov, Romania
February 19-21, 2019
Presented by Certified Crimson Circle Teacher Florin Mandiuc
Language: Romanian

Item
Description
Price
Qty
  • $330.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

Școala Tranziției DreamWalker® pentru Moarte a lui Adamus Saint-Germain
Prezentată de profesor certificat Florin Mandiuc

Data: 19 – 21 februarie 2019
Loc: Brașov, România

Această școală transformațională are două focalizări distincte. Școala DreamWalker pentru moarte a fost înregistrată originar în 2006 pentru a furniza informații, instrucțiuni și experiență pentru cei care doresc să-i asiste pe alți oameni în tranziția lor prin moarte. Acest serviciu profund poate schimba cursul evoluționar al călătoriei cuiva prin viețile de pe Pământ și, de asemenea, îl afectează profund și pe ghidul DreamWalker – tu -  în propria sa călătorie a transformării și Realizării.

În 2017 Adamus a adăugat câteva sesiuni la această școală, actualizând informația și focalizarea pentru a aduce beneficii directe celor care sunt dedicați pentru Realizarea întrupată în această viață. În timp ce ar putea părea că moartea are puțin de-a face cu a trăi o viață iluminată, de fapt este unul dintre cele mai importante considerente pentru a alege libertatea. Trecerea prin ceea ce Adamus numește „moartea întrupată” eliberează pe cineva pentru a trece dincolo de marcherul de „sfârșit al vieții” în eternul Acum, unde adevărata iluminare poate fi realizată.

Fie că vreți să-i asistați pe alții în a muri conștient sau pur și simplu să vă  dați vouă înșivă darul unei conștiințe profund extinse și realizare, Școala DreamWalker pentru Moarte poate fi o parte importantă și vitală a călătoriei dumneavoastră. Adamus aduce în față cunoașterea și tehnicile care erau practicate în vremurile străvechi, dar acum actualizate pentru focalizarea Noii Energii și a conștienței moderne. În această școală veți experimenta alte tărâmuri, incluzând pe cele Apropiate Pământului și Cristaline/tărâmurile Creației și Podul de Flori. Veți reveni din aceste experiențe cu o profundă înțelegere personală a morții și cu o apreciere profundă a vieții însăși. De asemenea, veți fi invitat să călătoriți în propria dvs. „moarte” și să treceți prin acea poartă finală către libertate.

Această școală de trei zile include o experiență concretă de DreamWalk, precum și ghidare pentru a lucra cu alții ca Facilitator profesional DreamWalker pentru Moarte.

Apăsați aici și aici pentru a vedea fragmente din Școala Tranziției DreamWalker pentru Moarte.

Pentru mai multe informații despre școala DreamWalker pentru Moarte folosiți acest link: https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Dreamwalker-Death.

Limba: Prezentarea video este în limba Engleză; subtitrarea în limba română; discuțiile sunt în limba română.

Data:
19 – 21 februarie 2019

Orar:    
Marți, 19 februarie: Înregistrarea 9:30 - 10:00
Marți, 19 februarie: 10:00 - 17:00
Miercuri, 20 februarie: 10:00 - 17:00
Joi, 21 februarie: 10:00 - 16:00

Loc:
Brasov, Romania
(Adresa va fi comunicată participanților înscriși.)

Cazare:
Contactați-ne pentru recomandări privind cazarea

Cost: 550 USD
(Cazarea, masa și transportul nu sunt incluse)

Nota:  Cei care au parcurs deja această școală și doresc să participe din nou beneficiază de o reducere de 50% și sunt rugați să ne contacteze înainte de a se înscrie.

Politica CCEC privind taxa de renuntare:
*Taxa de renunțare, cu 72 de ore înainte de eveniment, este de 25% (taxa de renunțare nu se aplică dacă acceptați un certificat cadou)
*Taxa de renunțare, în mai puțin de 72 de ore de eveniment, este de 50% (taxa este de 25% daca optați pentru forma de certificat cadou)

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați:
New Energy Teacher: Florin Mandiuc
Mobil: 004 0771 304 824
Email: [email protected]  
Website: https://noutatishaumbra.wordpress.com/Adamus Saint-Germain’s  DreamWalker Death -Transition School,
Presented by Florin MANDIUC, Certified Teacher

Date: February 19-21, 2019
Location: Brasov, Romania


This transformational class has two distinct focuses. DreamWalker Death was originally recorded in 2006 to provide information, instruction and experience for those wishing to assist other humans in their death transition. This profound service can change the evolutionary course of one’s journey through lifetimes on Earth, and also deeply affects the DreamWalker guide – you – in your journey of transformation and Realization.

In 2017 Adamus added several sessions to this class, updating the information and focus to directly benefit those who are committed to embodied Realization in this lifetime. While it may seem that death has little to do with living an enlightened life, it is actually one of the most important considerations for choosing freedom. Going through what Adamus calls “embodied death” liberates one to move beyond the “end of life” marker and into the eternal Now, where true enlightenment can be realized.

Whether you wish to assist others in conscious dying or simply give yourself the gift of profoundly expanded consciousness and realization, DreamWalker Death can be a vital and important part of your journey. Adamus brings forth knowledge and techniques that were practiced in ancient times, but now updated for a New Energy focus and modern awareness. In this class, you will experience other realms, including the Near Earth and Crystalline/Creation realms and the Bridge of Flowers. You’ll then return from these experiences with a deeper personal understanding of death and profound appreciation for life itself. You’ll also be invited to journey into your own “death” and pass through that final doorway into freedom.

This three-day class includes an actual DreamWalk experience as well as guidance for working with others as a professional DreamWalker Death Facilitator.

Click here and here to watch excerpts from the DreamWalker Death Transitions workshop.

For more information about the DreamWalker Death school use this link https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Dreamwalker-Death.

Language: Videos in English with Romanian translation subtitled, discussions - Romanian.

Dates: February 19-21, 2019

Times:    
Tuesday, February 19: Registration from 9:00 AM - 10:00 AM
Tuesday, February 19: 10:00 AM - 5:00 PM
Wednesday, February 20: 10:00 AM - 5:00 PM
Thursday, February 21: 10:00 AM - 4:00 PM

Location:
Brasov, Romania
(The address will be announced to the registered participants)

Lodging:
You may contact the teacher for lodging recommendations

Cost: USD 550
(Lodging, meals and transportation not included).

Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please contact teacher before registering to obtain a graduate link and register for half price.

CCEC Cancellation policy:
*25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived if gift certificate taken)
*50% cancellation fee if within 72 hour window (25% if taken in gift certificate form)

For more information, please contact:
New Energy Teacher: Florin Mandiuc
Mobil: 004 0771 304 824
Email: [email protected]  
Website: https://noutatishaumbra.wordpress.com/

Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: DreamWalker Death Transition School: Brasov, Romania - February 19-21, 2019

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product