DreamWalker Death Transition School: Bucharest, Romania - April 12-14, 2019

More Views

Bucharest, Romania
April 12-14, 2019
Presented by Certified Crimson Circle Teachers Mirela Ghenea and Carmen Rivalet
Language: Romanian

Item
Description
Price
Qty
  • $535.50

* Required Fields

Full Product Details

Details

Școala lui Adamus Saint-Germain: DreamWalker-Tranziția Morții,
Prezentată de Carmen RIVALET și Mirela GHENEA, Instructori Certificați

Data: 12-14 aprilie, 2019
Locația: București, România

Această școală transformatoare are două focalizări distincte. DreamWalker pentru Moarte a fost înregistrată inițial în 2006 pentru a furniza informații, instrucțiuni și experiență pentru cei ce doresc să-i asiste pe alți oameni în tranziția lor în moarte. Acest serviciu profund poate schimba cursul evolutiv al călătoriei cuiva prin viețile de pe Pământ și, de asemenea, îl afectează în mod profund pe ghidul DreamWalker – pe tine – în călătoria ta de transformare și Realizare.

În 2017 Adamus a adăugat acestei școli câteva sesiuni, actualizând informația și concentrându-se în mod direct pe beneficiul celor care sunt dedicați Realizării întrupate în această viață. În timp ce ar putea părea că moartea are puțin de-a face cu trăirea unei vieți iluminate, de fapt este una dintre cele mai importante cauze pentru alegerea libertății. Trecând prin ceea ce Adamus numește “moartea întrupată,” aceasta eliberează pe cineva pentru a se mișca dincolo de marker-ul “sfârșitului vieții” către Prezentul etern, unde poate fi realizată adevărata iluminare.

Fie că vrei să îi asiști pe alții în moartea conștientă sau, în mod simplu, îți oferi ție darul profundei conștiințe expandate și al realizării, DreamWalker pentru Moarte poate fi o parte vitală și importantă a călătoriei tale. Adamus aduce la suprafață cunoașterea și tehnicile care au fost practicate în timpuri străvechi, însă actualizate acum pentru o focalizare în  Noua Energie și o conștiență modernă. În această școală, vei experimenta alte tărâmuri, incluzând tărâmurile Apropiate Pământului, tărâmurile Cristaline/ale Creației și Podul de Flori. Te vei reîntoarce apoi, din aceste experiențe, cu o înțelegere personală mai adâncă a morții și cu o profundă apreciere pentru viața însăși. Vei fi invitat de asemenea să călătorești în propria ta “moarte” și să treci prin acea ușă finală spre libertate.

Acest curs de trei zile include o experiență reală de DreamWalk, precum și îndrumare pentru a lucra cu alții ca Facilitator profesionist de DreamWalker pentru Moarte.

Apăsați aici și aici pentru a viziona fragmente din workshop-ul DreamWalker Tranziția Morții.

Pentru mai multe informații despre Școala DreamWalker Tranziția Morții folosiți acest link: https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Dreamwalker-Death.

Limba:  Înregistrările Video sunt în Engleză; subtirările în Română; discuțiile în Română.

Data: 12, 13, 14 aprilie, 2019

Program:    
Vineri,       12 aprilie:   9:45 - 10:00 Înregistrarea Participanților
Vineri,       12 aprilie: 10:00 - 17:00
Sâmbâtă,  13 aprilie: 10:00 - 17:00
Duminică, 14 aprilie: 10:00 - 16:00

Locație:
Locația urmează să fie anunțată tuturor participanților în mod personal

Cazare:
Vor fi anunțate posibilități de cazare și/sau contactați profesorul pentru recomandări de cazare.

Cost: USD 595 până în data de 5 aprilie, 2019
          USD 695 după data de 5 aprilie, 2019

(prețul nu include cazarea, masa și transportul participanților)

50% reducere pentru absolvenți:
Vă rugăm să notați: Dacă ați participat deja la acest curs și îl repetați, vă rugăm să contactați profesorul înainte de înregistrare pentru a obține un link special pentru absolvenți și să vă puteți înregistra la jumătate de preț.

Politica de anulare a CCEC:
*25% taxă de anulare înaintea evenimentului cu 72 de ore (se renunță la taxa de anulare dacă este acceptat un certificat cadou)
*50% taxă de anulare dacă se produce în cadrul ferestrei de 72 de ore față de începerea evenimentului (25% dacă este acceptat sub formă de certificat cadou)
*(Certificatul cadou înseamnă că puteți folosi valoarea sa pentru plăți ale altor achiziții de produse de la Crimson Circle)

Pentru mai multe informații și înscrieri, vă rugăm să  contactați:

Carmen Rivalet                                                           Mirela Ghenea
Mobil: + (40) 722/335214                                            Mobil: + (40) 766/292891   
Email: [email protected]                          Email: [email protected]
           [email protected]
 


Adamus Saint-Germain’s  DreamWalker Death -Transition School,
presented by Carmen RIVALET and Mirela GHENEA, Certified Teachers

Date : April 12-14, 2019
Location: Bucharest, Romania

This transformational class has two distinct focuses. DreamWalker Death was originally recorded in 2006 to provide information, instruction and experience for those wishing to assist other humans in their death transition. This profound service can change the evolutionary course of one’s journey through lifetimes on Earth, and also deeply affects the DreamWalker guide – you – in your journey of transformation and Realization.

In 2017 Adamus added several sessions to this class, updating the information and focus to directly benefit those who are committed to embodied Realization in this lifetime. While it may seem that death has little to do with living an enlightened life, it is actually one of the most important considerations for choosing freedom. Going through what Adamus calls “embodied death” liberates one to move beyond the “end of life” marker and into the eternal Now, where true enlightenment can be realized.

Whether you wish to assist others in conscious dying or simply give yourself the gift of profoundly expanded consciousness and realization, DreamWalker Death can be a vital and important part of your journey. Adamus brings forth knowledge and techniques that were practiced in ancient times, but now updated for a New Energy focus and modern awareness. In this class, you will experience other realms, including the Near Earth and Crystalline/Creation realms and the Bridge of Flowers. You’ll then return from these experiences with a deeper personal understanding of death and profound appreciation for life itself. You’ll also be invited to journey into your own “death” and pass through that final doorway into freedom.

This three-day class includes an actual DreamWalk experience as well as guidance for working with others as a professional DreamWalker Death Facilitator.

Click here and here to watch excerpts from the DreamWalker Death Transitions workshop.

For more information about the DreamWalker Death school use this link http://www.crimsoncircle.com/Events/AdvancedStudies/OverviewofWorkshops/DreamWalkerDeathOverview.aspx.

Language:  Videos in English; subtitles in Romanian; discussion in Romanian.
(Recommendation: We recommend that you do not schedule any other activities during the course of the workshop and gift yourself these three days to just be with yourself as you experience the energies of the class)

Dates: April 12, 13, 14, 2019

Times:    
Friday,      April 12:   9:45 AM - 10:00 AM Registration
Friday,      April 12: 10:00 AM -   5:00 PM
Saturday,  April 13: 10:00 AM -   5:00 PM
Sunday,    April 14: 10:00 AM -   4:00 PM

Location:   Bucharest, Romania - the address will be announced later

Lodging: Will be announced, for people outside Bucharest or the place of event

Cost:   USD 595 up to the date of April 5, 2019
            USD 695 after the date of April 5, 2019

(lodging, meals and transportation not included)

50% Graduate Discount:
Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please contact the teacher(s) before registering to obtain a graduate link and register for half price.

CCEC Cancellation policy:
*25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived if gift certificate taken)
*50% cancellation fee if within 72 hour window (25% if taken in gift certificate form)

For more informations and Registration, please contact:

Carmen Rivalet                                                        Mirela Ghenea
Mobil: + (40) 722/335214                                         Mobil: + (40) 766/292891                          
Email: [email protected],                      Email: [email protected]
           [email protected]Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: DreamWalker Death Transition School: Bucharest, Romania - April 12-14, 2019

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product