Sexual Energies School: Bucharest, Romania - February 17-19, 2016

More Views

Bucharest, Romania
February 17 - 19, 2016
Presented by Certified Crimson Circle Teachers Mirela Ghenea and Carmen Rivalet

Item
Description
Price
Qty
  • $270.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

Școala  Energiilor  Sexuale: Înțelegerea abuzului  fizic  și  psihic
Prezentată de Instructori Certificați ai Crimson Circle, Mirela GHENEA  și Carmen RIVALET

Data: 17 – 19 Februarie, 2016
Locația: București, Romania

Acest intens workshop de trei zile se concentrează pe abuzul fizic, psihologic, psihic și sexual și este potrivit pentru:

1.    Oricine a cărui viață a fost afectată de abuz
2.    Facilitatorilor profesioniști care lucrează cu aceste probleme
3.    Oricine dorește să înțeleagă dinamica energiilor inter-personale din perspectiva Noii Energii

Veți primi instrumentele pentru a transforma și elibera vechile tipare ale abuzului de sine, hrănirea și furtul de energie (fie că este vorba de voi sau vine din partea altora), lipsa de iubire de sine, jocurile de putere și mult mai multe. Este prezentată de Tobias și Adamus Saint-Germain, iar energiile sunt susținute de asemena de Arhanghelul Rafael, Kwan Yin și Maria Magdalena.

Experiența acestui workshop include prezentările video cu subtitrare în limba română, ale sesiunilor transmise prin channel de Tobias și Adamus Saint-Germain din Consiliul Crimson, prin Geoffrey Hoppe asistat deLinda Benyo Hoppe, precum și activități și  discutii facilitate de instructori certificați.

Dați Click aici pentru o scurtă introducere video de pe YouTube

Dați Click aici pentru mai multe informații despre Școala Energiilor Sexuale   

Limba: Înregistrările video sunt în limba engleză cu subtitrare în limba română, iar discuțiile sunt în limba română.

(Recomandare: Vă sugerm sănu vaă programați alte activități în timpul celor trei zile de curs, pentru a vi le dărui vouă iîn totalitate și a fi doar cu voi insișvă, pe masură ce treceți prin energiile școlii.)

Data: 17, 18, 19 Februarie , 2016

Program:
Miercuri,       17 Februarie , 2016: 10:30  - 11:00  – Inregistrarea Participantilor
Miercuri,       17 Februarie, 2016: 11:00  - 18:00
Joi,                 18 Februarie, 2016: 11:00  - 18:00
Vineri,           19 Februarie, 2016: 11:00  - 17:00

Locația:  București,Romania - adresa urmează să fie anunataă ulterior

Cazare: Urmeaz sa făie anunțate ulterior eventuale posibilități de cazare

Numar de participanti: 7 participanți

Cost:  600 USD (prețul nu include cazarea, masa și transportul participanților)

50% reducere pentru absolvenți:
Vă rugăm notați: Dacă ați participat déjà la această școală și doriți să o repetați, vă rugăm să contactați instructorii înainte de a vă înregistra pentru a obține un link pentru absolvenți și a vă putea înregistra la jumătate de preț.

Politica CCEC privind taxa de renuntare:
*Taxa de renuntare, cu 72 de ore inainte de eveniment, este de 25% (taxa de renuntare nu se aplica daca acceptati un certificat cadou)
*Taxa de renuntare, in mai putin de 72 de ore inainte de eveniment, este de 50% (taxa este de 25% daca optati pentru forma de certificat cadou)
*(Certificatul cadou inseamna ca puteti folosi valoarea sa pentru plati ale altor achizitii de produse de la Crimson Circle)

Pentru mai multe detalii și iînscrieri vaă rugăm saă contactați:
    
Carmen Rivalet                             sau                                Mirela Ghenea
Instructor Certificat                                                           Instructor Certificat
Mobil: +(40) 722/335214                                                 Mobil: +(40)766/292891
Email: [email protected],                                 Email: [email protected]                                                 
           [email protected]                        
    


Sexual Energies School: Understanding Physical and Psychic Abuse
Presented by Certified Crimson Circle Teachers Mirela Ghenea and Carmen Rivalet

Date: February 17 - 19, 2016
Location: Bucharest, Romania
   
This powerful three-day workshop focuses on physical, psychological, psychic and sexual abuse and is appropriate for:
 
(1) Anyone whose life has been affected by abuse;
(2) Professional facilitators who work with these issues;  
(3) Anyone who wishes to understand inter-personal energy dynamics from a New Energy perspective.

You will receive the tools to transform and release old energy patterns of self-abuse, energy feeding and stealing (whether to or from others), lack of self-love, power games and so much more. Presented by Tobias and Adamus Saint-Germain, the energies are also supported by Archangel Raphael, Kwan Yin and Mary Magdalene.

This workshop experience includes video presentations of channeled sessions with Tobias and Adamus Saint-Germain of The Crimson Council through Geoffrey Hoppe, assisted by Linda Benyo Hoppe, as well as activities and discussions facilitated by certified teachers.

Click here for a short YouTube video introduction

Click here for more informațion about Șexual Energies School   
 
Language: Videos in English; subtitles in Romanian; discussion in Romanian.

(Recommendation: We recommend that you do not schedule any other activities during the course of the workshop and gift yourself these three days to just be with yourself as you experience the energies of the class.)

Dates: February 17, 18, 19, 2016

Program:    
Wednesday,       February 17, 2016: 10:30 AM - 11:00 AM Participant’s Registration
Wednesday,       February 17, 2016: 11:00 AM -  6:00 PM
Thursday,           February 18, 2016: 11:00 AM -  6:00 PM
Friday,                 February 19, 2016: 11:00 AM -  5:00 PM

Location:  Bucharest, Romania - the address will be announced later

Lodging: Will be announced, for people outside Bucharest or the place of event

Enrolment: 7 participants
 
Cost:  USD 600 (Lodging, meals and transportation not included)

50% Graduate Discount:
Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please contact the teacher(s) before registering to obtain a graduate link and register for half price.

CCEC Cancellation policy:
25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived, if store credits taken)
50% cancellation fee, if within 72 hour window (25% if taken in store credits form)

For more information and Registration, please contact:

Carmen Rivalet                                    or                                    Mirela Ghenea
Certified Teacher                                                                        Certified Teacher
Mobil: + (40) 722/335214                                                         Mobil: + (40) 766/292891
Email: [email protected]                                         Email: [email protected]
           [email protected]


Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Sexual Energies School: Bucharest, Romania - February 17-19, 2016

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product