Sexual Energies School: Cluj, Romania - March 17-19, 2017

More Views

Cluj, Romania
March 17-19, 2017
Presented by Certified Crimson Circle Teachers Delia Gaga and Carmen Rivalet

Item
Description
Price
Qty
  • $357.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

Please sign up to be put on a wait list until minimum of 2 students is reached. Participants signing up on the wait list need to have a firm commitment to attending the workshop. We will send an email at a later date to complete registration.

Școala  Energiilor  Sexuale: Înțelegerea abuzului  fizic  și  psihic  
Prezentată de Instructori Certificați ai Crimson Circle, Delia GAGA  și Carmen RIVALET

Data: 17 – 19 Martie, 2017
Locația: Cluj, Romania

Acest intens workshop de trei zile se concentrează pe abuzul fizic, psihologic, psihic și sexual și este potrivit pentru:

1.    Oricine a cărui viață a fost afectată de abuz
2.    Facilitatorilor profesioniști care lucrează cu aceste probleme
3.    Oricine dorește să înțeleagă dinamica energiilor inter-personale din perspectiva Noii Energii

Veți primi instrumentele pentru a transforma și elibera vechile tipare ale abuzului de sine, hrănirea și furtul de energie (fie că este vorba de voi sau vine din partea altora), lipsa de iubire de sine, jocurile de putere și mult mai multe. Este prezentată de Tobias și Adamus Saint-Germain, iar energiile sunt susținute de asemena de Arhanghelul Rafael, Kwan Yin și Maria Magdalena.

Experiența acestui workshop include prezentările video cu subtitrare în limba română, ale sesiunilor transmise prin channel de Tobias și Adamus Saint-Germain din Consiliul Crimson, prin Geoffrey Hoppe, asistat de Linda Benyo Hoppe, precum și activități și  discuții facilitate de instructori certificați.

Dați Click aici pentru o scurtă introducere video de pe YouTube

Dați Click aici pentru mai multe informații despre Școala Energiilor Sexuale   

Limba: Înregistrările video sunt în limba engleză cu subtitrare în limba română, iar discuțiile sunt în limba română.

(Recomandare: Vă sugerăm să nu vă programați alte activități în timpul celor trei zile de curs, pentru a vi le dărui vouă în totalitate și a fi doar cu voi înșivă, pe măsură ce treceți prin energiile școlii.)

Data: 17, 18, 19 Martie, 2017

Program:
Vineri,       17 Martie, 2017: 09:45  - 10:00  – Înregistrarea Participanților
Vineri,       17 Martie, 2017: 10:00  - 17:00
Sâmbătă, 18 Martie, 2017: 10:00  - 17:00
Duminică, 19 Martie, 2017: 10:00  - 16:00

Locația:  Cluj, Romania - adresa urmează să fie anunțată ulterior

Cazare: Urmează să fie anunțate ulterior eventuale posibilități de cazare

Numar de participanti: minim 2, maxim 4 participanți
(Vă rugăm luați legătura cu profesorii pentru a vă informa despre disponibilitatea locurilor)

Cost:  595 USD
(prețul nu include cazarea, masa și transportul participanților)
 
50% reducere pentru absolvenți:
Vă rugăm să notați: Dacă ați participat déjà la această școală și doriți să o repetați, vă rugăm să contactați instructorii înainte de a vă înregistra, pentru a obține un link pentru absolvenți și a vă putea înregistra la jumătate de preț.

Politica CCEC privind taxa de renuntare:
*Taxa de renunțare, cu 72 de ore înainte de eveniment, este de 25% (taxa de renunțare nu se aplică dacă acceptați un certificat cadou)
*Taxa de renunțare, în mai puțin de 72 de ore înainte de eveniment, este de 50% (taxa este de 25% dacă optați pentru forma de certificat cadou)
*(Certificatul cadou înseamnă că puteți folosi valoarea sa pentru plăți ale altor achiziții de produse de la Crimson Circle)

Pentru mai multe detalii și înscrieri vă rugăm să contactați:
    
Carmen Rivalet                                  sau                        Delia Gaga
Instructor Certificat                                                          Instructor Certificat
Mobil: +(40) 722/335214                                                 Mobil: +(40) 740/070788
Email: [email protected],                                  Email: [email protected]
[email protected]

 Sexual Energies School: Understanding Physical and Psychic Abuse
Presented by Delia GAGA and Carmen RIVALET, Certified Teachers

Date: March 17 - 19, 2017
Location: Cluj, ROMANIA
    

This powerful three-day workshop focuses on physical, psychological, psychic and sexual abuse and is appropriate for:
 
(1) Anyone whose life has been affected by abuse;
(2) Professional facilitators who work with these issues;  
(3) Anyone who wishes to understand inter-personal energy dynamics from a New Energy perspective.

You will receive the tools to transform and release old energy patterns of self-abuse, energy feeding and stealing (whether to or from others), lack of self-love, power games and so much more. Presented by Tobias and Adamus Saint-Germain, the energies are also supported by Archangel Raphael, Kwan Yin and Mary Magdalene.

This workshop experience includes video presentations of channeled sessions with Tobias and Adamus Saint-Germain of The Crimson Council through Geoffrey Hoppe, assisted by Linda Benyo Hoppe, as well as activities and discussions facilitated by certified teachers.

Click here for a short YouTube video introduction

Click here for more informațion about Șexual Energies School   
 
Language: Videos in English; subtitles in Romanian; discussion in Romanian.

(Recommendation: We recommend that you do not schedule any other activities during the course of the workshop and gift yourself these three days to just be with yourself as you experience the energies of the class.)
    
Dates: March 17, 18, 119, 2017

Program:    
Friday,     March 17, 2017: 09:45 AM - 10:00 AM Participant’s Registration
Friday,     March 17, 2017: 10:00 AM -  5:00 PM
Saturday, March 18, 2017: 10:00 AM -  5:00 PM
Sunday,   March 19, 2017: 10:00 AM -  4:00 PM

Location:  Cluj, Romania - the address will be announced later

Lodging: Will be announced, for people outside Cluj or the place of event

Enrolment: Minimum 2, maximum 4 participants
(please keep in touch with the teachers in order to be informed about the availability of places)
 
Cost:  USD 595
(lodging, meals and transportation not included)

All Graduates of this School can come again for half price

50% Graduate Discount:
Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please contact the teacher(s) before registering to obtain a graduate link and register for half price.

CCEC Cancellation policy:
25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived, if gift certificate taken)
50% cancellation fee, if within 72 hour window (25% if taken in gift certificate form)

For more information and Registration, please contact:
Carmen Rivalet                                    or                Delia Gaga
Certified Teacher                                                     Certified Teacher
Mobil: + (40) 722/335214                                        Mobil: + (40) 740/070788
Email: [email protected]                           Email: [email protected]
           [email protected]

Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Sexual Energies School: Cluj, Romania - March 17-19, 2017

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product