Sexual Energies School: Copenhagen, Denmark - August 17-19, 2018

More Views

Product Rating...

Copenhagen, Denmark
August 17-19, 2018
Presented by Certified Crimson Circle Teacher Jean-Pascal Danos

Item
Description
Price
Qty
  • $680.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

SES
Seksuel Energy skole
Forståelse af fysisk og psykisk misbrug
17-19 August
København
praesenteret af Jean-Pascal Danos

Denne tre dages workshop handler om misbrug af seksuelle energier, ikke bare om seksualitet og overgreb/misbrug, men om den grundlæggende ubalance mellem mandlige og kvindelige energier. Ubalancen forhindrer os at leve fra hjertet, får os til at glemme, hvem vi i virkeligheden er.

Indholdet i workshoppen er ikke så meget om sex eller voldtægt eller misbrug, det er meget mere vidtrækkende. Det handler om, hvordan vi manipulerer med hinanden og energetisk overgriber hinanden.

Det spil, det er, beskrives som en bevidstheds-virus. Virussen ændrer form konstant, i det ene øjeblik kan den være vrede, i det øjeblik næste depression. Den har meget forskellige former, og den har tendens til at skjule sig. Hvad den i virkeligheden gør, er: Den tager din energi. Den ernærer sig af frygt og usikkerhed og hensætter os i en bedøvet tilstand, hvor vi glemmer, hvem vi er. Virussen skaber offeret og gerningsmanden.

Har vi som børn oplevet overgreb/misbrug af vor energi - for eksempel, fordi vore forældre kan have sagt, de ikke ville have os, at vi ikke kan bruges til noget, at vi ikke var ønskede, at vi egentligt ikke skulle have været til etc. – er vi allerede i en offerrolle, for vi oplevede et overgreb, hvor vi energetisk blev tappet for energi. Når vi så bliver ældre, har vi selv tendens til at skulle have energi fra andre,og bliver overgribere. På den måde bliver offeret til gerningsmanden. Virussen skaber således sit eget mønster, en cyklus, som det er svært at komme ud af. Den tager selvværdet, gør os trætte, forvirrede, gør det svært at træffe beslutninger, til det punkt, hvor vi tror, at sådan er livet.

Bevidsthedsvirussen manipulerer os, fortæller os, at vi ikke er noget værd, at vi ikke duer til noget, etc. Den afholder os fra at tro på os selv, styrker de negative overbevisninger som: Jeg vil aldrig blive en succes, fordi jeg ikke har en god uddannelse, de andre er bedre, jeg er intet værd etc.

Tobias’ Seksuelle energi skole kan være en oplevelse, der grundlæggende kan ændre dine opfattelser. Materialet, som præsentes undervejs, berører mange områder at vore liv, og giver dig værktøjer til din hverdag.

Har du problemer med andre i dit liv?
� Har du dine personlige forhold eller forretningsforhold tendens til at dræne dig?
� Er det svært at have et afbalanceret intimt forhold?
� Har du oplevet fysisk, verbal eller emotionelt og psykisk overgreb?
� Oplever du manipulation i dit liv?
� Arbejder du måske med klienter, som har oplevet dette?
� Kæmper du med ubalancerede seksuelle fantasier eller afhængigheder?
� Ønsker du ny dybde og intimitet i dine vigtigste forhold med mennesker omkring dig ?
� Ønsker du at opdage det, som Tobias kalder “den nye seksualitet”?

I løbet af workshoppen, vil Tobias, Adamus St Germain,Mary Magdalene,  samt engle fra den anden side, arbejde sammen om at skabe et trygt rum, hvor du har mulighed for at åbne dig op for de dybeste dele af dig selv. Tobias og Adamus vil tage dig bagom almindelig behandling og analyse ind i en sand og dyb forvandling, der kan ændre den måde, du betragter og oplever verden med.

Workshoppen indeholder ti kanaliserede sessioner med Tobias og Adamus St Germain fra Crimson Council gennem Geoffrey Hoppe på DVD, samt aktiviteter og diskussioner jeres facilitator. Materialet har danske undertekster, og der undervises på dansk.

Tobias citat: "Din intuition fortæller dig præcist det rigtige. Du er på et sted, hvor sex på den gamle måde ikke længere er interessant. Det betyder, at du er klar til at opdage den nye seksualitet. Meget af det dækkes i min skole om seksuel energi, og jeg opfordrer dig til at tage kurset, da det kan ændre selve strukturen i dit liv samt din forståelse af seksualitet og dens vigtighed i dit liv som menneske”

SES, eller Sexuel Energy School henvender sig til dig, som ønsker at slippe overgreb og gamle mønstre, forene dine egne mandlige og kvindelige energier og være skaber af dit eget liv. Baggrunden for de mange ubalancer samt deres indvirkning på vores dagligdag forklares meget indfølende og klart under seminaret.

Du vil få mange hjælpsomme indsigter og lære, hvordan du opløser utallige gamle ubevidste mønstre – det kan være smerte, angst og uro, manglende selvværd, bebrejdelser, skyld, skam, det at føle sig drænet for energi, manipulationer, kritik, tanker, der styrer alt for meget (tankehelvede) og afhængigheder af for eksempel alkohol, piller, mad, drama, sex, indkøb, arbejdsmani, at skulle være den bedste m.m.

Når vi hver især heler disse dybe og indprægede energiske sår, åbner vi døren til vort eget mesterskab. Der gives indgående øvelser under kurset samt til den efterfølgende tid..

Pris : 680$

Datoer: Fredag den 17 til søndag den 19

Fredag den 17: fra 9 til 9.30 welcome
Fredag den 17: fra 9.30 til 17.00
Lørdag den 18: fra 9,30 til 17.00
Søndag den 19: fra 9.30 til 16.00

For flere oplysninger bedes kontakt: jp@existe.eu eller se paa http://existe.eu/dk.htm

CCEC’s Regler for aflysning:
1) Hvis kurset aflyses mere end 72 timer før kursusstart, refunderes 75% af kursusprisen kontant eller konverteres til et gavekort lydende på den fulde kursuspris.
2) Hvis kurset aflyses mindre end 72 timer før kursusstart, refunderes 50% af kursusprisen kontant eller konverteres til et gavekort lydende på 75 % af kursusprisen.


SES
Séminaire de Tobias et d'Adamus Saint Germain sur les Énergies Sexuelles:
Comprendre les abus d'énergies physiques et psychiques
Présenté par Jean-Pascal Danos, enseignant certifié

Date: 17-19 Août 2018
Lieu: Copenhague Danemark

Cet atelier de trois jours traite des abus des énergies sexuelles, et pas seulement de la sexualité et de la violence, mais du déséquilibre fondamental entre les énergies masculine et féminine. Ce déséquilibre, qui nous empêche de vivre du fond du cœur, nous fait oublier qui nous sommes réellement.

Pendant ce Séminaire, Adamus Saint Germain et Tobias, vos professeurs, vont travailler ensemble pour créer un espace sûr où vous aurez la possibilité de vous ouvrir au plus profond de vous-mêmes. Ils vous conduiront vers une transformation véritable et profonde qui peut changer votre façon de voir le monde et d'avoir de nouvelles expériences dans votre vie.  

Le contenu de l'atelier n'est pas tant centré sur le sexe, le viol ou l'abus, il est beaucoup plus ambitieux.  C'est sur la façon dont nous nous manipulons les uns les autres, dont nous  nous attaquons énergétiquement l’un l’autre. Cette situation est décrite comme un virus de la conscience. Le virus crée son propre cycle, un cycle auquel il est difficile d'échapper. Il  vous prend l'estime de vous même, il vous fatigue, vous rends confus ; il devient difficile de prendre des décisions, au point de croire et d'accepter que la vie est ainsi. Le virus de la conscience vous manipule, vous disant que vous ne valez rien, que vous n’êtes bons a rien...etc.
Il vous empêche de croire en vous-mêmes, renforce les croyances stupides et négatives que vous ne réussirez jamais parce que vous n'avez pas de bonne éducation, parce que les autres sont meilleurs que vous, parce que vous êtes incapables...etc.

Le Séminaire de l’Énergie Sexuelle est une expérience qui peut fondamentalement changer vos perceptions et votre manières de voir. Le matériel présenté touche de nombreux secteurs de votre vie, et vous donne des outils pour votre vie journalière.

Avez-vous des problèmes avec les autres dans votre vie ?
Avez-vous des  relations personnelles ou d'affaires qui ont tendance à vous épuiser ?
Vous est-il difficile d'avoir une relation intime équilibrée, harmonieuse ?
Avez-vous connu la violence physique, verbale, émotionnelle et psychologique ?
Ressentez-vous de la manipulation dans votre vie?
Travaillez-vous avec des clients qui ont vécu cela?
Êtes-vous aux prises avec des fantasmes sexuels déséquilibrés ou des dépendances ?
Souhaitez-vous une nouvelle profondeur et intimité dans vos relations avec les gens autour de vous ?
Avez-vous envie de découvrir ce que Tobias appelle la «nouvelle sexualité» ?

Le Séminaire comprend dix sessions canalisées avec Adamus Saint Germain etTobias du Crimson Council au travers de Geoffrey Hoppe sur DVD, ainsi que des activités et des discussions dirigées par deux professeurs. Le matériel est sous-titrée en français, et le cours est donné en français.

SES ou le Séminaire de l’Énergie sexuelle vous est destiné si vous voulez sortir  des vieux modèles, réunir vos propres énergies masculine et féminine et être le créateur de votre propre vie.

La raison des nombreux déséquilibres et de leur impact sur notre vie quotidienne sera expliqué d'une façon très empathique et claire. Vous recevrez de nombreuses  perspectives et de nouvelles compréhensions qui vont vous aider à dissoudre vos innombrables vieilles habitudes inconscientes - que ce soit la douleur, l'anxiété et l'agitation, le manque d'estime de soi, le blâme, la culpabilité, la honte, le sentiment d'être drainé vidé de votre énergie, des manipulations, des critiques, des pensées qui contrôlent trop (l'enfer des pensées) et les addictions, par exemple l'alcool, les pilules, la nourriture, le théâtre, le sexe, le shopping, le travail et la manie de qui sera le meilleur, etc
guéri de ces blessures énergétiques profondes, chacun de vous ouvre la porte de la propre maîtrise de sa propre vie.

Langue:
Les DVD sont en anglais, sous-titrés en Danois. Les discussions seront en Danois ou français ou anglais, si besoin.
Chaque participant recevra la transcription intégrale de l’atelier sur pdf.

Date:
17-19 Août 2018

Horaires:
Vendredi  : 17 Août: inscription de 9h30 à 10h00
Vendredi  : 17 Août: 10h00 à 17h00  
Samedi : 18 Août: 10h00 à 17h00
Dimanche : 19 Août: 10h00 à 16h00

Lieu: les informations sur la localisation précise du séminaire seront données lors de l'inscription.
Nous pouvons vous aider à trouver des contacts pour un logement.

Coût:
550 euros (680$)  (Hébergement, transport, repas non compris).

Politique d'annulation de CCEC:
*25% de frais si annulé plus de 72 heures avant l'événement (sans frais d'annulation si remboursé en chèque-cadeau).
*50% de frais si annulé moins de 72 heures avant l'événement (25% seulement lorsque remboursé en chèque-cadeau).

Pour plus d'informations, contactez

Jean-Pascal Danos
Dijon
France
www.existe.eu
Tel : 0666246614
skype : jean-pascaldk
Email: jp@existe.eu

Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Sexual Energies School: Copenhagen, Denmark - August 17-19, 2018

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product