Sexual Energies School: Sibiu, Romania - July 5-7, 2019

More Views

Sibiu, Romania
July 5-7, 2019
Presented by Certified Crimson Circle Teachers Daniela Gavan and Cristian Albeanu
Language: Romanian

Item
Description
Price
Qty
  • $595.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

Școala  Energiilor  Sexuale: Înțelegerea abuzului  fizic  și  psihic  
Prezentată de Instructori Certificați ai Crimson Circle, DANIELA GAVAN și CRISTIAN ALBEANU

Data: Iulie 5-7, 2019
Locația: Sibiu, România

Acest intens workshop de trei zile se concentrează pe abuzul fizic, psihologic, psihic și sexual și este potrivit pentru:

1.    Oricine a cărui viață a fost afectată de abuz
2.    Facilitatori profesioniști care lucrează cu aceste probleme
3.    Oricine dorește să înțeleagă dinamica energiilor inter-personale din perspectiva Noii Energii

Veți primi instrumentele pentru a transforma și elibera vechile tipare ale abuzului de sine, hrănirea și furtul de energie ( fie că este vorba de voi sau vine din partea altora ), lipsa de iubire de sine, jocurile de putere și mult mai multe. Este prezentată de Tobias și Adamus Saint-Germain, iar energiile sunt susținute, de asemenea, de Arhanghelul Rafael, Kwan Yin și Maria Magdalena.

Experiența acestui workshop include prezentările video cu subtitrare în limba română ale sesiunilor transmise prin channel de Tobias și Adamus Saint-Germain din Consiliul Crimson, prin Geoffrey Hoppe, asistat de Linda Benyo Hoppe, precum și activități și  discuții facilitate de instructori certificați.

Dați Click aici pentru o scurtă introducere video de pe YouTube

Dați Click aici pentru mai multe informații despre Școala Energiilor Sexuale   

Limba: Înregistrările video sunt în limba engleză cu subtitrare în limba română. Discuțiile sunt în limba română, dar si in limba engleza in cazul participarii  studentilor de alta nationalitate.

(Recomandare: Vă sugerăm să nu vă programați alte activități în timpul celor trei zile de curs, pentru a vi le dărui vouă în totalitate și a fi doar cu voi înșivă, pe măsură ce treceți prin energiile școlii.)

Data: 5-7 Iulie, 2019

Program:
Vineri,             5 Iulie, 2019: 09:30  - 10:00  – Înregistrarea Participantilor
Vineri,             5 Iulie, 2019: 10:00  - 17:00
Sambata,        6 Iulie, 2019: 10:00  - 17:00
Duminica,       7 Iulie, 2019: 10:00  - 16:00

Locația:  Sibiu, România - adresa urmează să fie anunțată ulterior

Cazare: Urmează să fie anunțate ulterior eventuale posibilități de cazare

Număr de participanți: 4 participanți

Cost:  595 USD până în data de 25 Iunie, 2019
           695 USD după data de 25 Iunie, 2019
           (prețul nu include cazarea, masa și transportul participanților )
 
50% reducere pentru absolvenți:
Vă rugăm să notați: Dacă ați participat deja la această școală și doriți să o repetați, vă rugăm să contactați instructorii înainte de a vă înregistra, pentru a obține un link pentru absolvenți și a vă putea înregistra la jumătate de preț.

Politica CCEC privind taxa de renunțare:
*Taxa de renunțare, cu 72 de ore înainte de eveniment, este de 25% ( taxa de renunțare nu se aplică dacă acceptați un certificat cadou )
*Taxa de renunțare, în mai puțin de 72 de ore înainte de eveniment, este de 50% (taxa este de 25% dacă optați pentru forma de certificat cadou)
*( Certificatul cadou înseamnă că puteți folosi valoarea sa pentru plăți ale altor achiziții de produse de la Crimson Circle )

Pentru mai multe detalii și înscrieri vă rugăm să contactați:
    
Daniela Gavan                           sau                       Cristian Albeanu
Instructor Certificat                                                 Instructor Certificat
Mobil: +(40) 725/388438                                        Mobil: +(40)730/102115
Email: [email protected]                                   Email: [email protected]                                                                                                         

Sexual Energies School: Understanding Physical and Psychic Abuse
Presented by DANIELA GAVAN and CRISTIAN ALBEANU, Certified Teachers

Date: July 5-7, 2019
Location: Sibiu, ROMANIA

This powerful three-day workshop focuses on physical, psychological, psychic and sexual abuse and is appropriate for:
 
(1) Anyone whose life has been affected by abuse;
(2) Professional facilitators who work with these issues;  
(3) Anyone who wishes to understand inter-personal energy dynamics from a New Energy perspective.

You will receive the tools to transform and release old energy patterns of self-abuse, energy feeding and stealing (whether to or from others), lack of self-love, power games and so much more. Presented by Tobias and Adamus Saint-Germain, the energies are also supported by Archangel Raphael, Kwan Yin and Mary Magdalene.

This workshop experience includes video presentations of channeled sessions with Tobias and Adamus Saint-Germain of The Crimson Council through Geoffrey Hoppe, assisted by Linda Benyo Hoppe, as well as activities and discussions facilitated by certified teachers.

Click here for a short YouTube video introduction

Click here for more informațion about Șexual Energies School  
 
Language: Videos in English; subtitles in Romanian; discussion in Romanian and in English       ( for who don’t know the Romanian language ).

(Recommendation: We recommend that you do not schedule any other activities during the course of the workshop and gift yourself these three days to just be with yourself as you experience the energies of the class.)
    
Dates: July 5-7, 2019

Program:    
Friday,      July 5, 2019: 09:30 AM - 10:00 AM Participant’s Registration
Friday,      July 5, 2019: 10:00 AM -  5:00 PM
Saturday,  July 6, 2019: 10:00 AM -  5:00 PM
Sunday,    July 7, 2019: 10:00 AM -  4:00 PM

Location:  Sibiu, Romania - the address will be announced  later

Lodging: Will be announced, for people outside Sibiu or the place of event

Enrolment: 4 participants
 
Cost:  USD 595 up to the date of June  25, 2019
           USD 695 after the date of June 25, 2019
( lodging, meals and transportation not included )
All Graduates of this School can come again for half price

50% Graduate Discount:
Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please contact the teacher(s) before registering to obtain a graduate link and register for half price.

CCEC Cancellation policy:
25% cancellation fee before 72 hours of the event ( cancellation fee waived, if gift certificate taken )
50% cancellation fee, if within 72 hour window ( 25% if taken in gift certificate form )

For more information and Registration, please contact:

Daniela Gavan                                   or                               Cristian Albeanu
Certified Teacher                                                                  Certified Teacher
Mobil: + (40) 725/388438                                                     Mobil: + (40) 730/102115
Email: [email protected]                                                 Email: [email protected]


Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Sexual Energies School: Sibiu, Romania - July 5-7, 2019

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product