Tobias Aspectology School: Tuusula, Finland - June 14-16, 2019

More Views

Tuusula, Finland
June 14-16, 2019
Presented by certified teacher Irma Rantala
Language: Finnish

Item
Description
Price
Qty
  • $495.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

New Energy Aspectology™
Crimson Circlen sertifioima opettaja Irma Rantala

Aika: 14.-16. kesäkuuta 2019
Paikka:  Tuusula, Suomi

Tällä kolmipäiväisellä kurssilla Tobias ja Adamus Saint-Germain tarjoavat syvällisiä esityksiä ja kokemuksia ’aspektien’ käsittelemisestä. Monet aspektit ovat Itsen terveitä ja tasapainoisia ilmaisuja, tiettyä tehtävää tai tarkoitusta varten luotuja. Kuitenkin ne voivat myös pirstaloitua tai haavoittua vaikeuttaen elämäämme monin tavoin. Aspektien ymmärtäminen, olivatpa ne tästä elämästä tai menneisyydestä, voi auttaa oivaltamaan, miten luot itsesi osia käsittelemään elämän tilanteita. Kurssin osallistujat oppivat, miten elämään luodaan turvallinen tila, joka kutsuu itsen jokaisen osan takaisin kotiin – ilman prosessointia, neuvontaa, lääkkeitä tai pitkiä, kalliita terapioita.

Kurssi antaa hyvin käytännöllisiä vastauksia ja työkaluja ja sopii kenelle tahansa, (1) joka etsii perinteiset terapiat ja neuvot ylittäviä todellisia vastauksia (vapautta), (2) jonka tavoitteena on olla oman elämänsä tietoinen luoja tai (3) joka on ammattiavustaja, terapeutti, konsultti, psykologi tai vastaava.

Enemmän tietoa Aspektologia-koulusta täällä.

Työpajakokemus käsittää yksitoista Geoffrey Hoppen kanavoimaa videoistuntoa Tobiaksen ja Adamus Saint-Germainin kanssa sekä kurssin ohjaajan johtamia hengityssessioita ja keskusteluja.

Suositus:
On hyvin suositeltavaa, että olet käynyt Seksuaalienergiakoulun (SES) ennen Aspektolgia-koulua. Siellä oppimasi energianhallintataidot auttavat olemaan läsnä kun aspektit ilmaantuvat Aspektologia-koulun aikana ja sen jälkeen. Tietoa SESistä täällä.

HUOMAUTUS:
Kurssi ei sovi tietoisuutta muuttavia huumeita tai psyyken lääkkeitä käyttäville.

Kieli:
Videot englannin kielellä; tekstitys ja keskustelut suomeksi.

Aika:    
14.-16.6.2019

Ajankohdat:    
Perjantai 14.6.:       10-18
Lauantai 15.6.:              10-18
Sunnuntai 16.6.:         10-17

Paikka:
Tuusula, Suomi. Tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta:    
US$ 495.

Huom: Jos olet jo käynyt kurssin ja kertaat sen, ota yhteyttä opettajaan ennen ilmoittautumista ja voit ilmoittautua puoleen hintaan.

CCEC kurssin peruutus:
*25% peruutusmaksu, mikäli ilmoittautuminen perutaan viimeistään 72 tuntia ennen kurssin alkua (ei peruutusmaksua, jos käytetään lahjakorttia)
*50 % peruutusmaksu, mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin (25 % peruutusmaksu, jos käytetään lahjakorttia)

Lisätiedot:
Irma Rantala
Uuden tietoisuuden opettaja
Puhelin: +358 40 731 4931
Sähköposti: [email protected]


New Energy Aspectology™
Presented by certified Crimson Circle teacher Irma Rantala

Date: June 14-16, 2019
Location: Tuusula, Finland

In this intense three-day course, Tobias and Adamus Saint-Germain offer in-depth presentations and experiences in dealing with ‘aspects’. Many aspects are healthy and balanced expressions of the Self, created for a specific task or purpose. However, aspects can also become fragmented or wounded, and then impact our lives in difficult ways. Understanding aspects, whether they are from this lifetime or the past, can help you discover how you create parts of yourself to handle life situations. Participants in this course learn how to create the “safe space” in their lives that invites every part of self back home – without processing, counseling, drugs or lengthy, expensive therapies.

This workshop gives very practical solutions and tools, and is appropriate for anyone who is (1) looking for true solutions [freedom] beyond what can be found in typical therapy and counseling; (2) seeking to be a conscious creator in their own life; (3) a professional facilitator, therapist, counselor, psychologist, etc. More information about Aspectology can be found here.

The workshop experience includes eleven video sessions with Tobias and Adamus Saint-Germain, channeled through Geoffrey Hoppe, as well as instructor-led breathing and group discussions.

Recommendation:
It is strongly recommended that you attend Tobias’ Sexual Energies School (SES) before you take the Aspectology School. The energy management skills that you will learn in the SES will help you stay present as your aspects make their presence felt during and after the Aspectology School. More information about the SES can be found here.

NOTE:
Those who are taking mood altering, psychotropic, or psychotherapeutic medications are not eligible to participate in the Aspectology School.

Language:    
Videos in English, subtitles and discussion in Finnish.

Dates:
June 14-16, 2019

Times:
Friday, June 14:        10:00 PM - 6:00 PM
Saturday, June 15:        10:00 AM - 6:00 PM
Sunday, June 16:     10:00 AM - 5:00 PM

Location:
Tuusula, Finland. Exact location to be announced.

Cost:    
US$ 495.

Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please, contact teacher before registering to obtain a graduate link and to register for half price.

CCEC Cancellation policy:
*25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived if gift certificate taken)
*50% cancellation fee if within 72 hour window (25% if taken in gift certificate form)

For more information, please contact:
Irma Rantala
New Consciousness Teacher
Phone: +358 40 731 4931    
Email: [email protected]

Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Tobias Aspectology School: Tuusula, Finland - June 14-16, 2019

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product