Tobias Journey of the Angels School: Sopot, Poland - September 28-30, 2020

More Views

Sopot, Poland
September 28-30, 2020
Presented by certified teacher Liliana Tough-Wojciechowska
Language: Polish

Item
Description
Price
Qty
  • $495.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

Podróż Aniołów
Szkoła Tobiasza
Prezentowana przez certyfikowaną nauczycielkę:  Liliana Tough-Wojciechowska

Data:     28, 29, 30 września 2020
Miasto:  Sopot, Polska

Podczas tej intensywnej 3-dniowej szkoły Tobiasz opowiada kompleksową historię stworzenia i o naszym pochodzeniu anielskim. Zamiast "utraty łaski", o czym tak często słyszymy, Tobiasz mówi, że przybyliśmy na Ziemię z misją, aby pomóc rozwiązać dylemat, który wpłynął na całe Stworzenie. Przez ponowne przeżycie wyzwań doświadczonych w sferach nie-fizycznych, ale tym razem w bardziej zwolnionej i gęstej rzeczywistości, stworzyliśmy sposób, aby znaleźć rozwiązanie, które przyniesie wolność dla całego Stworzenia.

Być może bardziej ważne jest to, że przez odwiedzenie i zrozumienie własnego anielskiego źródła i czasami traumatycznych doświadczeń, jakie mieliśmy po drodze, jesteśmy również w stanie przepisać opowiadania, które określiły i stworzyły nasze doświadczenia na Ziemi. To uwalnia nas, aby tworzyć życie w łasce i radości w tym wcieleniu, ponieważ, jak mówi Tobiasz, "przyszłość jest uzdrowioną przeszłością."   

Od uczestników nie wymaga się ukończenia innych szkół, aby móc wziąć udział w szkole Podróż Aniołów. Doświadczenia warsztatów obejmują jedenaście sesji wideo z Tobiaszem za pośrednictwem Geoffreya Hoppe, grupowe dyskusje pod przewodnictwem instruktora, osobiste kontemplacje i praca domowa.

Aby zobaczyć krótki film wprowadzający do zajęć, kliknij tutaj:

Aby uzyskać więcej informacji na temat PrzemierzaniaSnów w Podroży Aniołów, kliknij tutaj:

Język:  DVD po angielsku, napisy, tekst i dyskusje po polsku.

Data: 28, 29, 30 września 2020

Godziny :
Poniedziałek, 28 września: Rejestracja godz.16:30 - 17:00
Poniedziałek, 28 września: godz.17:00 - 21:00
Wtorek,          29 września: godz.10:00 - 17:00
Środa,            30 września: godz.10:00 - 16:00

Lokalizacja:
Sopot, szczegóły podamy w terminie późniejszym.

Zakwaterowanie:
Prosimy o kontakt z nauczycielem w celu uzyskania informacji na temat zakwaterowania.

Koszt: USD 495.00 (cena nie zawiera transportu, zakwaterowania ani posiłków)
Skontaktuj się z nauczycielem w sprawie możliwości opłaty w 5 ratach po USD 105.00.

Proszę zauważyć: Jeśli brałeś/aś już udział w tych zajęciach i chcesz je powtórzyć, skontaktuj się proszę z nauczycielem przed zarejestrowaniem się, aby otrzymać specjalny link dla absolwentów, uprawniający do 50% zniżki.

Proces anulowania rezerwacji CCEC:
*25% opłata za anulowanie w terminie do 72 godzin przed odbyciem się szkoły (anulowanie opłaty, jeśli pobierzesz Kartę Upominkową)
*50% opłata za anulowanie w przeciągu 72 godzin przed rozpoczęciem się szkoły (25% jeśli pobierzesz w formie Karty Upominkowej)

Po więcej informacji, proszę skontaktuj się z:
Liliana Tough-Wojciechowska - Nauczycielka Nowej Energii
Tel: +61 419 956 775
Email:  lilianatough@bigpond.com                                                      
Skype: liliana.tough
Strona: http://www.followyourspirit.net/


Tobias’ Journey of the Angels School
Presented by certified teacher Liliana Tough-Wojciechowska

Date:         September 28-30, 2020
Location:  Sopot, Poland

In this intense 3 day course Tobias tells a comprehensive story of creation and our angelic origins. Rather than the “fall from grace” that we so often hear about, Tobias says that we came to Earth on a mission to help solve a dilemma that affected all of creation. By re-experiencing the challenges we faced in the non-physical realms, but now in a more slowed-down and dense reality, we created a way to find the solution that will bring freedom to all of creation.

Perhaps even more importantly, by revisiting and finally understanding our own angelic origins and the sometimes traumatic experiences we’ve had along the way, we are also able to rewrite the stories that have defined and created our experiences here on Earth. This sets us free to create a life of grace and joy in this lifetime, for, as Tobias says, “The future is the past healed.”
   
The workshop experience includes eleven video sessions with Tobias channeled through Geoffrey Hoppe, as well as instructor-led breathing and group discussion.

Click here for a short YouTube video introduction of the workshop:
https://www.youtube.com/watch?v=K5N6EQ6OLNg

For more information about the Journey of the Angels school use this link
https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Journey-Of-Angels

Language:  DVD’s in English, subtitles, transcript & discussion in Polish.

Dates: September 28-30, 2020

Times:
Monday,         September 28: Registration from  4:30 PM - 5:00 PM
Monday,         September 28:   5:00 PM - 9:00 PM
Tuesday,        September 29: 10:00 AM - 5:00 PM
Wednesday,   September 30: 10:00 AM - 4:00 PM

Location:
Sopot, Poland

Lodging:
For venue & lodging contact the teacher

Cost: USD $495.00 (Lodging, meals and transportation not included.)

Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please contact teacher before registering to obtain a graduate link and register for half price.

CCEC Cancellation policy:
*25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived if gift certificate taken)
*50% cancellation fee if within 72 hour window (25% if taken in gift certificate form)

For more information, please contact:
Liliana Tough-Wojciechowska - Certified Crimson Circle Teacher
Email:          lilianatough@bigpond.com
Mobile.:     +61 419 956 775
Skype:        liliana.tough
Website:     http://www.followyourspirit.net/

Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Tobias Journey of the Angels School: Sopot, Poland - September 28-30, 2020

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product