Aspectology School: Bucharest, Romania - August 31 - September 2, 2018

More Views

Bucharest, Romania
August 31 - September 2, 2018
Presented by Carmen Rivalet, Certified Teacher
Language: Romanian

Item
Description
Price
Qty
  • $357.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

ASPECTOLOGIA™
“Psihologia Noii Energii”

Prezentată de CARMEN RIVALET, Instructor Certificat  

Data : 31 August - 2 Septembrie, 2018
Locația : București, Romania

În acest curs intens de trei zile,Tobias și Adamus Saint-Germain oferă prezentări și experiențe profunde legate de gestionarea ‘aspectelor’. Multe aspecte sunt expresii sănătoase și echilibrate ale Sinelui, create pentru o sarcină sau un scop specific. Cu toate acestea, aspectele pot deveni, de asemenea, fragmentate sau rănite, iar apoi să ne impacteze viața în moduri dificile. Înțelegerea aspectelor, fie că ele sunt formate în această viață sau în trecut, te poate ajuta să descoperi cum îți creezi părți ale tale care să gestioneze situații ale vieții. Participanții la acest curs învață cum să creeze “spațiul sigur” în viața lor, care invită fiecare parte a sinelui înapoi acasă – fără procesare, consiliere, medicamente sau terapii lungi și costisitoare.
    
Acest workshop oferă soluții și instrumente practice și este potrivit pentru oricine:
(1) caută soluții adevărate [libertate] dincolo de ceea ce poate fi găsit în terapia tipică și consiliere;
(2) oricine caută să fie un creator conștient în propria viață;
(3) oricine este facilitator profesionist, terapeut, consilier, psiholog etc.

Mai multe informații despre Aspectologie pot fi găsite aici.

Click aici pentru o scurtă introducere video  de pe YouTube a workshop-ului.

Experiența workshopului include unsprezece sesiuni video cu Tobias și Adamus Saint-Germain, transmise prin channel de Geoffrey Hoppe, precum și respirații conduse de instructor și discuții de grup.

Recomandare:
Este foarte recomandat să participați la Școala Energiilor Sexuale (SES) înainte de a participa la Școala de Aspectologie. Abilitățile pentru gestionarea energiei pe care le veți învăța în SES vă vor ajuta să nu deveniți copleșiți, pe măsură ce aspectele voastre își fac simțită prezența, în timpul și după Școala de Aspectologie. Mai multe informații despre SES pot fi găsite aici.

NOTĂ:
Cei ce iau medicamente psihotropice sau psihoterapeutice ce alterează starea ființei și realitatea, nu sunt acceptați să participe la Școala de Aspectologie.

De asemenea, vă recomandăm să nu vă programați nicio altă activitate în timpul workshop-ului și să vă dăruiți vouă în întregime aceste trei zile, încât doar să fiți cu voi înșivă în timp ce experimentați energiile școlii.

Limba: Fișierele video sunt în limba engleză; subtitrarea este în limba română; discuțiile sunt în limba română.

Data: 31 August, 1, 2 Septembrie, 2018

Program:  
Vineri,        31 August, 2018:          9:30 - 10:00 Înregistrarea participanților
Vineri,        31 August, 2018:        10:00 - 17:00
Sâmbătă,   1 Septembrie, 2018:  10:00 - 17:00
Duminică,  2 Septembrie, 2018:  10:00 - 16:00

Locația: București, Romania
Locația exactă urmează să fie anunțată ulterior fiecărui student

Cazarea:
Urmează să fie anunțate locații posibile pentru cazare. Contactați profesorul pentru recomandări de cazare.

Număr de participanți: Maximum 4 studenți

Preț:  595 USD până în data de 24 August, 2018
          695 USD după data de 24 August, 2018

(cazarea, transportul şi mesele participanţilor nu sunt incluse în preţ)

Vă rugăm notați: Dacă ați participat deja la această școală și o repetați, vă rugăm contactați profesorul înainte de înregistrare pentru a obține un link de plată pentru absolvenți și a vă putea înregistra la jumătate de preț.

Politica CCEC privind taxa de renunțare:
*25% taxă de renunțare cu 72 ore înainte de eveniment (taxa de renunțare nu se aplică dacă acceptați un credit în magazinul Shaumbra)
*50% taxă de renunțare în cadrul ferestrei de 72 ore față de începerea evenimentului (25% dacă este acceptat credit în magazin)
(Creditul înseamnă că puteți folosi valoarea sa, pentru plăți ale altor achiziții din magazinul Crimson Circle)

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:
Carmen Rivalet, Instructor Certificat pentru școala de Aspectologie
Mobil: + (40) 722 335 214
Email: [email protected], [email protected]

ASPECTOLOGY SCHOOL - THE NEW ENERGY PSUCHOLOGY
Presented by certified teacher CARMEN RIVALET

Date : August 31 - September 2, 2018
Location : Bucharest, Romania

In this intense three-day course Tobias and Adamus Saint-Germain offer in-depth presentations and experiences in dealing with ‘aspects.’ Many aspects are healthy and balanced expressions of the Self, created for a specific task or purpose. However, aspects can also become fragmented or wounded, and then impact our lives in difficult ways. Understanding aspects, whether they are from this lifetime or the past, can help you discover how you create parts of yourself to handle life situations. Participants in this course learn how to create the “safe space” in their lives that invites every part of self back home - without processing, counselling, drugs or lengthy, expensive therapies.

This workshop gives very practical solutions and tools, and is appropriate for anyone who is:
(1) looking for true solutions (freedom) beyond what can be found in typical therapy and counseling;
(2) seeking to be a conscious creator in their own life;
(3) a professional facilitator, therapist, counselor, psychologist, etc.

More information about Aspectology can be found here.
Click here for a short YouTube video introduction of the workshop.

The workshop experience includes eleven (11) video sessions with Tobias and Adamus Saint-Germain, channeled through Geoffrey Hoppe assisted by Linda Benyo Hoppe, as well as instructor-led breathing and group discussion.

Recommendation:
It is strongly recommended that you attend Sexual Energies School (SES) before you take the Aspectology School. The energy management skills that you will learn in the SES will help you to not become overwhelmed as your aspects make their presence felt during and after the Aspectology School. More information  about SES can be found  here.

NOTE: Those who are taking mood altering, psychotropic, or psychotherapeutic medications are not eligible to participate in the Aspectology School.

Also, we recommend that you do not schedule any other activities during the course of the workshop and gift yourself these three days to just be with yourself as you experience the energies of the class.

Language: Videos in English, discussion in Romanian.

Dates:  August 31, September 2, 2, 2018

Program:    
Friday,        August 31, 2018: 9:30 AM- 10:00 AM Registration
Friday,        August 31, 2018: 10:00 AM - 5:00 PM
Saturday,   September 1, 2018: 10:00 AM - 5:00 PM
Sunday,     September 2, 2018: 10:00 - 4:00 PM

Location: Bucharest, ROMANIA, the exact address will be announced later to each student.

Lodging: To be announced later for people outside Bucharest, or the place of event.

Enrolment:  Max. 4 students per class

CostUSD 595 up to the date of August 24, 2018
           USD 695 after the date of August, 24, 2018
(lodging, meals and transportation not included)

Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please, contact teacher before registering to obtain a graduate link and to register for half price.
     
CCEC Cancellation policy:
*25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived, if gift certificate taken)
*50% cancellation fee if within 72 hour window (25%, if taken in, gift certificate form)

For more information and Registration, please contact:
Carmen Rivalet
Mobile:  +(40) 722 335 214
Email: [email protected],
           [email protected]
 
 


Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Aspectology School: Bucharest, Romania - August 31 - September 2, 2018

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product