Sexual Energies School: Copenhagen, Denmark - September 13-15, 2019

More Views

Copenhagen, Denmark
September 13-15, 2019
Presented by certified teacher Bettina Maria Weigel Andersen
Language: Danish

Item
Description
Price
Qty
  • $595.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

Seksuel Energi Skole: Forståelse og af balancering af fysiske og psykiske overgreb
Præsenteres af de certificerede SES-lærer Bettina Maria Weigel Andersen

Dato: 13. - 15. september 2019
Sted: København

I Seksual Energi Skolen - i dette kursus kaldet SES – kan du åbne op for kærligheden til dig selv. SES handler om at afbalancere forholdet mellem det maskuline og det feminine i os selv. Du vil kunne se, at dit forhold til dig selv og andre kan ændre sig på en helt ny måde.

Vi kan ikke elske os selv, når vi er viklet ind i andres energier og dagsordener og had til os selv.

Du kommer til at forstå energetiske overgreb, manipulation og kontrol. Det kaldes også energityveri og skaber ubalancerede energier som bl.a. magtesløshed, frygt, dårlig samvittighed og skam. Energityveri foregår i de fleste forhold, uanset om det er i personlige forhold, på arbejdspladsen eller mellem børn og forældre. Tobias og Adamus Saint-Germain fra Crimson Council viser os, hvordan vi kan slippe det i os selv.

Vi inviterer dig til at slippe offerrollen, til at kunne stå i din egen kraft og dit eget væsen og til at begynde at elske dig selv.

SES kan fundamentalt ændre dine opfattelser af dig selv og din verden. Materialet, som præsenteres undervejs, vil berøre mange områder af dit liv, hvor du i dag måske giver din energi væk til andre, ikke stoler på dig selv og overlader beslutningerne til andre. SES har ikke noget at gøre med sex på den måde, du kunne tro, læs mere nedenfor:

Følgende problemstillinger kan måske være noget, der fylder for dig:  

* Har dine personlige forhold eller forretningsforhold tendens til at dræne dig?
* Oplever du manipulation i dit liv?
* Har du oplevet verbale, følelsesmæssige eller fysiske overgreb?
* Arbejder du måske med klienter, som har oplevet dette?
* Er det svært at have et afbalanceret intimt forhold?
* Ønsker du en ny dybde og intimitet i dine vigtigste forhold med mennesker omkring dig?
* Kæmper du med ubalancerede seksuelle forhold, fantasier eller afhængigheder?

Workshoppen indeholder kanaliserede sessioner med Tobias og Adamus Saint-Germain - kanaliseret af Geoffrey Hoppe og præsenteret på DVD - samt individuelle opgaver og samtaler ledet af de to undervisere. Kanaliseringerne er på engelsk med danske undertekster, mens resten foregår på dansk. Deltagerne får en dansk oversættelse af alle kanaliseringerne.

I løbet af denne tre dages workshop, som finder sted i et trygt rum, får du mulighed for at åbne dig for de dybeste dele af dig selv. Tobias fra Crimson Council vil guide dig på den anden side af almindelig behandling og psykologisk analyse ind i en sand og dyb forvandling, der kan ændre den måde, du betragter og oplever verden på.

Seksuel Energi Skolen henvender sig til dig, som ønsker at slippe overgreb og gamle mønstre, forene dine egne mandlige og kvindelige energier og være skaber af dit eget liv. Baggrunden for de mange ubalancer samt deres indvirkning på vores dagligdag forklares meget indfølende og klart under seminaret.
 
Når vi hver især heler disse dybe og indprægede energiske sår, åbner vi døren til at opleve vores eget mesterskab. Der gives indgående øvelser under kurset samt til den efterfølgende tid.
 
Workshoppen henvender sig til:

1. Enhver, som direkte eller indirekte har oplevet overgreb, det kunne være manipulation, mobning eller fysiske og psykiske overgreb af enhver art.
2. Alle, som ønsker at give slip på overgreb og ubalancer i deres liv.
3. Professionelle, som arbejder med disse emner.
4. Enhver, som har lyst til at forstå den energimæssige dynamik i mellemmenneskelige relationer ud fra Den Nye Energis synsvinkel.

Yderligere generel information om SES er tilgængelig på følgende links:
https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Sexual-Energies

Uddrag med Tobias: https://www.youtube.com/watch?v=Pb_Xele9cTA
Uddrag med Adamus: https://www.youtube.com/watch?v=JTwXAhzoXmA

Tider:
Fredag den 13. september kl. 10.00 - 18.00
Lørdag den 14. september kl. 10.00 - 18.00
Søndag den 15. september kl. 10.00 – ca. 17.00

Sted: Den nøjagtige adresse vil blive givet ved registrering.

Overnatning: Bed&Breakfast i Danmark:
Feks: http://www.net-bb.dk/Find_Overnatning/Bed-Breakfast/K74_Ålekistevej- Vanløse.aspx
(eller Fossgårdsvej 11, Vanløse)
                                       
Pris:
US$ 595 US dollar. Prisen inkluderer ikke overnatning, forplejning eller transport.
Har du allerede taget kurset, kan du gentage det til halv pris.
Betaling kan ske online med et link, der tilsendes ved tilmelding eller efter aftale i kontanter på workshoppens første dag. 

CCEC’s Regler for aflysning:
1) Hvis kurset aflyses mere end 72 timer før kursusstart, refunderes 75% af kursusprisen kontant eller konverteres til et gavekort lydende på den fulde kursuspris.
2) Hvis kurset aflyses mindre end 72 timer før kursusstart, refunderes 50% af kursusprisen kontant eller konverteres til et gavekort lydende på 75 % af kursusprisen.

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere.  

Bettina Maria Weigel Andersen, Underviser i den nye energi
E-mail: [email protected]
Mobil:  (+45) 3026 9323
Webside: www.spinehealing.dk  Sexual Energies School: Understanding Physical and Psychic Abuse
Presented by the certified SES-teacher Bettina Maria Weigel Andersen

Date: September 13-15, 2019
Location: Copenhagen, Denmark

The Sexual Energies School (SES) is about your relationship with yourself and others. It is about understanding all kinds of abuse, manipulation, control and domination. This is called “energy stealing” and causes emotions, fear, guilt and shame. Energy stealing is taking place in most relationships, whether it is in personal relationships, at work places or between parents and children. Tobias and Adamus Saint-Germain of the Crimson Council show us how we can truly solve this for ourselves.
We invite you to let go of being a victim and instead being able to stand in your own power and radiate your own essence in this three-day workshop. The SES can totally change your perception of yourself and your life. The material presented will affect many layers of your life, for maybe you are giving away your energies to others and maybe you don’t trust yourself enough and are letting others take the decisions for you. SES has nothing to do with sex in the way you might think.

Maybe the following questions touch some issues in your life:

   Does your personal or business relationships tend to drain you?
   Do you experience manipulation in your life?
   Have you experienced physical, sexual or mental abuse or still do?
   Do you work with clients who experience this?
   Is it difficult for you to have a balanced intimate relationship?
   Do you want a new depth and intimacy in your most important relationships?
   Are you in an unbalanced sex life, fantasies or dependencies?
 
During the three-day workshop that will take place in a safe space, you have the opportunity to open yourself to the deepest parts of yourself. Tobias and Adamus Saint-Germain take you beyond the drama in your life into a deep, profound transformation that could change the way you see and experience yourself and the world around you.

The workshop includes channelled sessions with Tobias, and Adamus Saint-Germain channelled through Geoffrey Hoppe and presented on DVD and individual exercises and discussions led by the instructors. The channels are in English with Danish subtitles. The discussions will be held in Danish, English and Dutch too, if you prefer. You will receive a Danish or English transcript of all the channels, what you choose.

Sexual Energies School is intended for those who want to let go of abuse and old patterns and choose to be a creator of their own life. The reasons for the many imbalances and their impact on our daily lives are explained very empathetically and clearly during the seminar.
 
When each of us heals these deeply imprinted energetic wounds, we open the door to experience our own mastery. You are given personal exercises during the course, which you can implement in your everyday life.

The workshop is for:
1. Anyone who directly or indirectly has experienced abuse.
2. Anyone who wants to let go of abuse and imbalance in her or his life.
3. Professionals who work with these issues.
4. Anyone who wants to understand the energy dynamics of human relationships from the perspective of New Consciousness.

Times:
Friday, September 13rd from 10 am to 6 pm
Saturday, September 14th from 10 am to 6 pm
Sunday, September 15th from 10 am to 5 pm.
 
Location:
Will be disclosed on registration

Lodging:
Bed&Breakfast in Denmark: e.g.:
http://www.net-bb.dk/Find_Overnatning/Bed_-_Breakfast/K74_Ålekistevej-_Vanløse.aspx
ca 300 kr per night per person, (or e.g. Fossgårdsvej 11, Vanløse)

Cost:
US$ 595 per person (does not include lodging, meals or transportation)

CCEC Cancellation policy:
*25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived if gift certificate taken)
*50% cancellation fee if within 72 hour window (25% if taken in gift certificate form)

For more information please contact:
Bettina Maria Weigel Andersen
New Energy Teacher
E-mail: [email protected]
Mobile:  (+45) 3026 9323
Website: www.spinehealing.dk

Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Sexual Energies School: Copenhagen, Denmark - September 13-15, 2019

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product