Sexual Energies School: Warsaw, Poland - June 22-24, 2018

More Views

Product Rating...

Warsaw, Poland
June 22-24, 2018
Presented by Certified Crimson Circle Teachers Magdalena Proch and Vie Pallè

Item
Description
Price
Qty
  • $500.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

Szkoła Energii Seksualnych: Zrozumieć nadużycia fizyczne i psychiczne
Prezentowana przez:  Vie Pallè oraz Magdalena Proch

Data: 22 czerwca - 24 czerwca 2018
Miejsce Warszawa, Polska

Ten trzydniowy warsztat koncentruje się na fizycznych, psychicznych, seksualnych nadużyciach oraz manipulacjach energią w relacjach międzyludzkich.
Jest odpowiedni dla:
1.    Każdego, kto doświadczył świadomie lub nieświadomie nadużyć;
2.    Profesjonalnych terapeutów w dziedzinie nadużyć;
3.    Każdego, kto chce zrozumieć międzyludzką dynamikę energii z perspektywy Nowej Energii.

Otrzymacie narzędzia do transformacji i uwolnienia starych wzorców energetycznych samo-nadużyć, karmienia i kradzieży energii (zarówno od jak i do innych), braku miłości własnej, gier energetycznych i dużo, dużo więcej. Prezentowana przez Tobiasza i Adamusa Saint-Germain, energie są również wspierane przez Archanioła Rafała, Kwan Yin i Marię Magdalenę.

To doświadczenie warsztatowe obejmuje prezentacje wideo sesje z Tobiaszem i Adamusem Saint-Germain z Rady Karmazynowej przekazywanych przez Geoffrey'a Hoppe, wspieranego przez Lindę Benyo Hoppe, a także aktywności i dyskusji moderowanych przez certyfikowanych nauczycieli.

Kliknij tutaj do wprowadzenia do Szkoły Energii Seksualnych   

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat Szkoły Energii Seksualnej

Język: filmy w języku angielskim; napisy w języku polskim; dyskusja w języku polskim.

Daty: 22 czerwca – 24 czerwca 2018

Godziny:   
Piątek: 22 czerwca: Rejestracja  9:00 – 10:00
Piątek: 22 czerwca 10:00 –17:00  
Sobota: 23 czerwca: 10:00 –17:00
Niedziela: 24 czerwca: 10:00 –16:00 PM

Lokalizacja:
Warszawa (dokładne lokalizacja zostanie podana zostanie przy zapisach)

Zakwaterowanie:
Zostanie podane przy zapisach

Zapisy:
Minimum 3 uczestników

Koszt: $ 500

50% Rabat dla Absolwenta:
Uwaga: Jeśli brałeś/aś już udział w tych zajęciach i chcesz je powtórzyć, skontaktuj się proszę z nauczycielem przed zarejestrowaniem się, aby otrzymać link dla absolwentów, uprawniający do 50% zniżki.

Anulowanie rezerwacji CCEC:
*25% opłata za anulowanie w terminie do 72 godzin przed odbyciem się szkoły (anulowanie opłaty, jeśli zapłacono Certyfikatem Upominkowym*)
*50% opłata za anulowanie w przeciągu 72 godzin do rozpoczęcia się szkoły, (25% jeśli użyto Certyfikatu Upominkowego)

Kontakt:
Vie Palle
Certyfikowany Nauczyciel Karmazynowego Kręgu
Telefon: : +48 669749587
E-mail: : [email protected]
Strona internetowa: : www.breathspot.com

Magdalena Proch
Certyfikowany Nauczyciel Karmazynowego Kręgu
Telefon:+447508784041
E-mail: [email protected]

 

Sexual Energies School: Understanding Physical and Psychic Abuse
Presented by Certified Crimson Circle Teachers Magdalena Proch and Vie Pallè

Date: June 22-24, 2018
Location: Warsaw, Poland

This powerful three-day workshop focuses on physical, psychological, psychic and sexual abuse and is appropriate for:
1.    Anyone whose life has been affected by abuse.
2.    Professional facilitators who work with these issues.
3.    Anyone who wishes to understand inter-personal energy dynamics from a New Energy perspective.

You will receive the tools to transform and release old energy patterns of self-abuse, energy feeding and stealing (whether to or from others), lack of self-love, power games and so much more. Presented by Tobias and Adamus Saint-Germain, the energies are also supported by Archangel Raphael, Kwan Yin and Mary Magdalene.

This workshop experience includes video presentations of channeled sessions with Tobias and Adamus Saint-Germain of The Crimson Council through Geoffrey Hoppe, assisted by Linda Benyo Hoppe, as well as activities and discussions facilitated by certified teachers.

Click here for a short YouTube video introduction

Click here for more information about the Sexual Energies School

Language: Videos in English; subtitles in Polish; discussion in Polish and English (if required).

Dates:
June 22-24, 2018

Times:
Friday: June 22: Registration 09:00am – 10:00am
Friday: June 22: 10:00am – 5pm
Saturday: June 23: 10am – 5pm
Sunday: June 24: 10am – 5pm

Location:
Warsaw, Poland (the exact address will be given upon registration)

Lodging:
On the Internet you can find a rich range of offers but you are more than welcome to contact Vie or Magda to assist you.

Enrollment:
Minimum 3 students

Cost: $ 500

50% Graduate Discount:
Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please contact the teacher(s) before registering to obtain a graduate link and register for half price.

CCEC Cancellation policy:
*25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived if store credit taken)
*50% cancellation fee if within 72 hour window (25% if store credit taken)

For more information, please contact:
Vie Palle
Certifed Teacher
Phone: : +48 669749587
E-mail: : [email protected]
Website: : www.breathspot.com

Magdalena Proch
Certifed Teacher
Phone:+447508784041
E-mail: [email protected]

 

Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Sexual Energies School: Warsaw, Poland - June 22-24, 2018

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product