Sexual Energies School: Warsaw, Poland - September 6-8, 2019

More Views

Warsaw, Poland
September 6-8, 2019
Presented by Certified Teacher Liliana Tough-Wojciechowska

Item
Description
Price
Qty
  • $495.00

* Required Fields

Full Product Details

Details

Szkoła Energii Seksualnych: Zrozumienie przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.
Tobiasz i Adamus Saint-Germain

Prezentowana przez certyfikowaną nauczycielkę:
Liliana Tough-Wojciechowska

Data:         6, 7, 8 wrzesień 2019
Miasto:      Warszawa, Polska

Podczas tej intensywnej trzydniowej szkoły Tobiasz i Adamus mówią o fizycznej, psychicznej i seksualnej przemocy i o kradzieży energii.  

Ta szkoła jest odpowiednia dla:  
•    osób, których życie zostało dotknięte przez przemoc,
•    osób profesjonalnych, które pracują z tymi kwestiami oraz
•    dla każdego, kto chce zrozumieć dynamikę międzyludzką z perspektywy Nowej Energii.

Otrzymasz narzędzia do przekształcania i uwalniania starych wzorców energii samo-krzywdzenia, karmienia siebie lub innych energią i kradzież energii, brak miłości dla siebie, walkę o władzę i wiele więcej.

Szkołę prezentują Tobiasz i Adamus Saint-Germain, energie są również wspierane przez Archanioła Rafała, Kwan Yin i Marię Magdalenę.   

Warsztat obejmuje przekazy Tobiasza i Adamusa Saint-Germain z Karmazynowej Rady za pośrednictwem Geoffreya Hoppe, którego asystuje Linda Benyo Hoppe, jak również zajęcia i dyskusje prowadzone przez nauczyciela.

Aby zobaczyć krótki film wprowadzający do zajęć, kliknij tutaj:
https://youtu.be/v7IZkZhHSuc
https://youtu.be/KSzALeKQD3I

Aby uzyskać więcej informacji na temat Szkoły Energii Seksualnych, kliknij tutaj:
https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Sexual-Energies

Język:  DVD po angielsku, napisy, tekst i dyskusje po polsku.

Data: 6, 7, 8 wrzesień 2019

Godziny :
Piątek,       6 wrzesień: Rejestracja godz.9:00 - 10:00
Piątek,       6 wrzesień: godz.10:00 - 17:00
Sobota,      7 wrzesień: godz.10:00 - 17:30
Niedziela,   8 wrzesień: godz.10:00 - 16:30

Lokalizacja:
Warszawa, Polska - szczegóły podamy w terminie późniejszym.

Zakwaterowanie:
Prosimy skontaktuj się z nauczycielem w celu uzyskania informacji na temat zakwaterowania.

Koszt: US $ 495.00 (cena nie zawiera transportu, zakwaterowania ani posiłków)

50% zniżka dla byłych studentów:
Jeśli brałeś/aś już udział w tych zajęciach i chcesz je powtórzyć, skontaktuj się proszę z nauczycielem przed zarejestrowaniem się, aby otrzymać specjalny link dla absolwentów, uprawniający do 50% zniżki.

Proces anulowania rezerwacji CCEC:
*25% opłata za anulowanie w terminie do 72 godzin przed odbyciem się szkoły (anulowanie opłaty, jeśli zapłacono Kartą Upominkową)
*50% opłata za anulowanie w przeciągu 72 godzin przed rozpoczęciem się szkoły (25% jeśli użyto Karty Upominkowej)

Po więcej informacji, prosimy skontaktuj się z:
Liliana Tough-Wojciechowska - Nauczycielka Nowej Energii:
Telefon: +61 419 956 775
Email:     [email protected]                                                      
Skype:    liliana.tough
Strona:   http://www.followyourspirit.net/

Sexual Energies School: Understanding Physical and Psychic Abuse.
Tobias & Adamus Saint-Germain

Presented by Certified Crimson Circle Teacher:
Liliana Tough-Wojciechowska

Date: 6, 7, 8 September 2019
Location:  Warsaw, Poland

This powerful three-day workshop focuses on physical, psychological, psychic and sexual abuse and is appropriate for:
•    Anyone whose life has been affected by abuse;
•    Professional facilitators who work with these issues; and
•    Anyone who wishes to understand inter-personal energy dynamics from a New Energy perspective.

You will receive the tools to transform and release old energy patterns of self-abuse, energy feeding and stealing (whether to or from others), lack of self-love, power games and so much more. Presented by Tobias and Adamus Saint-Germain, the energies are also supported by Archangel Raphael, Kwan Yin and Mary Magdalene.

The workshop experience includes channeled sessions with Tobias and Adamus Saint-Germain of The Crimson Council through Geoffrey Hoppe on DVDs, and instructor-led activities and discussions.

Click here for a short YouTube video introduction:
https://www.youtube.com/watch?v=Pb_Xele9cTA
https://www.youtube.com/watch?v=JTwXAhzoXmA

Click here for more information about the Sexual Energies School:
https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Sexual-Energies

Language:  DVD’s in English, subtitles, transcript and discussion in Polish language.

Dates: 6, 7, 8 September 2019

Times:    
Friday,     6 September: Registration from 9:00 AM - 10:00 AM
Friday,     6 September: 10:00 AM - 5:00 PM
Saturday, 7 September: 10:00 AM - 5:30 PM
Sunday,   8 September: 10:00 AM - 4:30 PM

Location:
Warsaw, Poland

Lodging:
For venue & lodging please contact the teacher

Cost: USD 495.00 (Lodging, meals and transportation not included.)

50% Graduate Discount:
Please note: If you have already taken this class and are repeating it, please contact teacher before registering to obtain a graduate link and register for half price.

CCEC Cancellation policy:
*25% cancellation fee before 72 hours of the event (cancellation fee waived if gift certificate taken)
*50% cancellation fee if within 72 hour window (25% if taken in gift certificate form)

For more information, please contact:
Liliana Tough-Wojciechowska - New Energy Teacher
Email:          [email protected]
Mobile.:     +61 419 956 775
Skype:        liliana.tough
Website:     http://www.followyourspirit.net

Ratings & Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing: Sexual Energies School: Warsaw, Poland - September 6-8, 2019

How do you rate this product? *

Quality
1 1 star
2 2 star
3 3 star
4 4 star
5 5 star
Quality

Be the first to review this product